ОП «Освітні, педагогічні науки»


Платформа
стейкхолдерів та роботодавців

Платформа стейкхолдерів

Зовнішні стейкхолдери:


Волкова Наталія Павлівна – доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри «Інноваційних технологій з педагогіки,
психології та соціальної роботи» Дніпропетровського
університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро)

Романовський Олександр Георгійович – доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)

Зеленська Людмила Дмитрівна – доктор педагогічних наук,
професор, кафедра загальної педагогіки і педагогіки вищої школи
Харківського національного педагогічного університету
імені Г. С. Сковороди (м. Харків)

Деньга Наталія Миколаївна – кандидат педагогічних наук,
перша кваліфікаційна категорія, заступник директора
з навчально-методичної роботи Кременчуцького педагогічного
коледжу імені А. С. Макаренка (м. Кременчук)

Максимова Лариса Петрівна – кандидат педагогічних наук,
головний фахівець Департаменту освіти Кременчуцької
міської ради Кременчуцького району Полтавської
області (м. Кременчук)

Замелюк Марія Іванівна – кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної
освіти Комунального закладу вищої освіти “Луцький педагогічний
коледж” (м. Луцьк)

Магдисюк Людмила Іванівна – кандидат психологічних наук,
доцент, завідувачка кафедри практичної психології
та психодіагностики Волинського національного університету
імені Лесі Українки (м. Луцьк)

Квасник Ольга Віталіївна – кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри педагогіки і психології управління соціальними
системами Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут» (м. Харків)

Костенко Оксана Василівна – викладач професійно-теоретичної підготовки (спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач) Вищого професійного училища №7 м. Кременчук Полтавської області, завідувачка науково-практичної лабораторії з підготовки обліковців з реєстрації бухгалтерських даних

Волошко Віталій Юрійович – заступник начальника управління
– начальник відділу реалізації молодіжної політики управління
молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького
району Полтавської області (м. Кременчук)

Скребкова Ксенія Станиславівна – головний спеціаліст відділу
реалізації молодіжної політики управління молоді та спорту
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 
Полтавської області (м. Кременчук)

Кашуба Світлана – доктор, професор, директор
Європейського інституту Університету Економіки
міста Бидгощ (Wyższa Szkoła Gospodarki, Польща)

Внутрішні стейкхолдери:


Костін Віктор Володимирович – проректор з науково-педагогічної та методичної роботи Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, кандидат технічних наук, професор

Поясок Тамара Борисівна – декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, доктор педагогічних наук, професор, академік української академії акмеології

Бахарєв Володимир Сергійович – директор навчально-наукового інституту механічної інженерії транспорту та природничих наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, доктор технічних наук, професор

Платформа роботодавців

Крупіна Леся Валентинівна – директор коледжу, вища кваліфікаційна категорія, викладач-методист, кандидат педагогічних наук,
знак «Відмінник освіти України».

Несен Микола Григорович – директор Вищого професійного
училища №7 м. Кременчук Полтавської області.

Малик Світлана Станиславівна – директор Кременчуцького медичного фахового коледжу імені В. І. Литвиненка.

Дзина Наталія Анатоліївна – директор політехнічного коледжу
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського.

Москалик Геннадій Федорович – директор департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району
Полтавської області, доктор філософських наук, професор
кафедри психології, педігогіки та філософії Кременчуцького
національного університету імені Михайла Остроградського.

Левченко Роман Володимирович – директор відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського», вища кваліфікаційна категорія, викладач-методист, кандидат технічних наук.

© Copyright 2012–2024 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.