Підвищення кваліфікації


Учасники Міжнародної школи-семінару

Участь викладачів та здобувачів освіти ОП"Освітні, педагогічні науки" у щорічній Міжнародній школі-семінарі

Із 9 по 12 квітня 2024 року професорка Тамара Поясок та доцентка Олена Беспарточна разом зі студентами освітньо-професійної програми 011"Освітні, педагогічні науки" денної та заочної форм навчання брали участь у ХХІ Міжнародній школі-семінарі "Сучасні педагогічні технології в освіті", що проводиться Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут".

Участь дозволила зануритися до технік розвитку резилієтності суб'єктів освітнього процесу, візуалізації у педагогічній та науковій роботі викладача, особливостей трансформаційного лідерства педагога, новітніх цифрових технологій та гейміфікації, інклюзивної освіти в умовах сьогодення, педагогічної творчості у розвитку особистості та безліч інших педагогічних майстерень англійською та українською мовами.

Щиро вдячні за багаторічну співпрацю із НТУ "ХПІ", можливість ділитися досвідом та отримувати нові знання.   Докладніше...


Викладачі КрНУ із свідоцтвами  2021 року

Бескоштовне підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників


Уперше за співпраці з Університетом менеджменту освіти НАПН України 15 науково-педагогічних працівників КрНУ (в тому числі 9 викладачів кафедри психології, педагогіки та філософії) пройшли безкоштовне підвищення кваліфікації з курсу «Розвиток психолого-педагогічної компетентності науково-педагогічних працівників ЗВО».

Довгострокове підвищення кваліфікації відбувалося впродовж року в три етапи:

І етап (очний) з 15.02–19.02.21 р.;
ІІ етап (дистанційний) з 20.02–11.09.21 р.;
ІІІ етап (очний) з 13.09–17.09.21 р.

Викладачі розглянули питання професійного розвитку в умовах реформ, психологічні особливості розвитку конкурентоздатності майбутнього фахівця, забезпечення якості освітнього процесу в закладі вищої освіти, індивідуальний мобільний простір сучасного педагога, перспективи та особливості дистанційної форми навчання.

Довгострокове підвищення кваліфікації завершилося захистом наукових робіт і отриманням відповідних свідоцтв (переглянути свідоцтва можна у профайлах викладачів).

Співпраця начальних закладів продовжується. Більше 30 науково-педагогічних працівників різних кафедр університету навчатимуться в Університеті менеджменту освіти НАПН України 2022 року.

Викладачі кафедри ППФ із свідоцтвами 2021 року
Викладачі кафедри ППФ із свідоцтвами 2021 року

Документи про підвищення кваліфікації


Сертифікат про участь у Міжнародній школі-семінарі


Сертифікат про участь у Міжнародній школі-семінарі


Сертифікат про участь у Міжнародній школі-семінарі


Сертифікат про участь у Міжнародній школі-семінарі


Сертифікат про участь у Міжнародній школі-семінарі


Сертифікат про міжнародне підвищення кваліфікації в Бялостокскому університету (Польща)


Сертифікат про володіння польською мовою на рівні B2 “Kurs jezyka polskiego”, виданий Університетом економіки в Бидгощі (Польща)


Сертифікат про володіння польською мовою на рівні B2 “Kurs jezyka polskiego”, виданий Університетом економіки в Бидгощі (Польща)

© Copyright 2012–2024 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.