Підсумки рейтингування


Нормативна документація

  • Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (затв. наказом від 11.03.2021 № 42-1. Переглянути
  • Методичні вказівки щодо розрахунку рейтингу науково-педагогічних працівників (2022)Переглянути

Рейтинг викладачів кафедри

Рейтинг кафедри ППФ відносно інших кафедр

© Copyright 2012–2024 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.