ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 053 «Психологія», галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки


Методичне забезпечення


© Copyright 2012–2023 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.