ПРОЄКТ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

2024–2025 н. р.
другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 053 «Психологія»,
галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Контактна особа, яка приймає пропозиції
та зауваження щодо ОПП:

Літвінова Ольга Володимирівна
Гарант освітньої програми

Тел. (Viber): (050) 913 15 23
                          (068) 228 21 24
Email: litvinova1992@gmail.com
Адреса: вул. Першотравнева, 20, корпус 1
Аудиторії: 1515, 1516


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

2023–2024 н. р.
другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 053 «Психологія»,
галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
2022–2023 н. р.
другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 053 «Психологія»,
галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
2021–2022 н. р.
другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 053 «Психологія»,
галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки.

© Copyright 2012–2024 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.