Наукове Товариство студентів, аспірантів та молодих учених кафедри




На кафедрі психології, педагогіки та філософії успішно функціонує Товариство студентів, аспірантів та молодих учених (ТСАМУ), діяльність якого спрямовує Літвінова Ольга Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент.

Мета функціонування ТСАМУ – створення на кафедрі умов для максимального розкриття наукового та творчого потенціалу студентів спеціальностей 053 Психологія та 011 Освітні, педагогічні науки, розвитку в них наукового мислення і навичок науково-дослідницької роботи, популяризації спеціальностей, розвитку інноваційної діяльності.

Основні завдання ТСАМУ:
•   популяризація науково-дослідної діяльності серед студентів, аспірантів і молодих учених, залучення їх до реалізації наукових досліджень, проєктів, програм (у т. ч. міжнародних), інноваційної діяльності та академічної мобільності;
•   підвищення якості наукових досліджень та проєктної діяльності студентів, аспірантів і молодих учених кафедри;
•   сприяння в організації діяльності студентських наукових гуртків, лабораторій, центрів тощо;
•   участь в організації та проведенні організаційних, наукових та освітніх заходів: конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, майстер-класів, публічних лекцій та наукових читань відомих учених тощо;
•   сприяння участі студентів у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт із суспільно-гуманітарних наук та всеукраїнських олімпіадах з педагогіки та психології.

Нагорода студентів-переможців І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Шановні колеги, дорогі наші студенти, вітаємо вас з Міжнародним Днем Науки! В умовах війни українські науковці продовжують працювати заради миру, безпеки та добробуту!
Бажаємо усім наснаги, наукового пошуку, наукових досягнень заради процвітання України!!! Наша кафедра пишається науковими досягненнями наших студентів, і саме напередодні ми вітали переможців І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робітСвітлану Парафило, Катерину Малишенко, Марію Ткаченко, Ольгу Кириленко (студентки ОП"Психологія" бакалаврського рівня), Владиславу Коденкову, Тетяну Шульгачик, Ілону Гірчук (студентки ОП"Психологія" магістерського рівня).

Дівчата, пишаємося вами, дякуємо науковим керівникам ваших робіт – проф.Соловйову О.В., доц.Літвіновій О.В., доц.Ушаковій І.М., ст.викл. Давидюк С.Г. за цінні рекомендації та підтримку молодих науковців! Сьогодні, саме в День науки, на Науковому пікніку, який традиційно відбувається в КрНУ, ректор Михайло Загірняк нагородив наших студентів грамотами за активну участь в науковій діяльності університету! Альона Сороколат, Світлана Парафило, Катерина Малишенко, Тетяна Коржова, Артем Свистунов – ви найкращі!!!

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 053«Психологія»

21 березня 2024 року на кафедрі психології, педагогіки та філософії відбувся І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 053 «Психологія». У складі журі: канд. психол. наук, доц. Літвінова Ольга Володимирівна, канд.психол. наук, доц. Ушакова Ірина Михайлівна, старший викладач Давидюк Світлана Георгіївна, секретар – старший викладач Кузнецова Інна Анатоліївна.

Здобувачі освіти представили свої дослідження:
Кириленко Ольга (ПС-22-1) – «Особистість як предмет вивчення психологічної науки»;
Ткаченко Марія (ПС-22-1) – «Несвідоме як предмет психологічних досліджень»;
Малишенко Катерина (ПС-21-1) – «Психодіагностика самотності студентів»;
Парафіло Світлана (ПС-21-1) – «Психодіагностика лідерських здібностей у юнацькому віці»;
Гірчук Ілона (ПС-23-2мз) – «Психологічні аспекти допомоги паліативним хворим»;
Шульгачик Тетяна (ПС-23-2мз) – «Роль дружини в емоційній підтримці чоловіка військовослужбовця»;
Коденкова Владислава (ПС-23-2мз) – «Психологічна підтримка дитини в ситуації втрати одного з батьків».

Члени журі відзначили актуальність представлених тем та високий рівень результатів наукових досліджень. Дякуємо учасникам конкурсу, бажаємо натхнення для подальших успіхів!

Перше засідання Наукового товариства молодих науковців кафедри в 2023–2024 н.р.

28 вересня 2023 року на кафедрі психології, педагогіки та філософії (ППФ) відбулося перше в навчальному році засідання наукового товариства студентів, аспірантів та молодих учених (НТСАМУ) за участі завідувача кафедри, доцента Літвінової Ольги Володимирівни, відповідальної за наукову роботу здобувачів кафедри ППФ, старшого викладача кафедри Кузнецової Інни Анатоліївни та здобувачів освітніх програм «Психологія» та «Освітні, педагогічні науки».

На засіданні було:
- обрано голову та заступника НТСАМУ кафедри;
- затверджено склад товариства;
- обговорено план заходів на 2023–2024 навчальний рік.

Студент ОП"Освітні, педагогічні науки" Жан Бучак створив цифрове навчальне середовище!

25 вересня 2023 року студент ОП 011"Освітні, педагогічні науки" другого (магістерського) рівня Жан Бучак презентував власний науковий проєкт "Цифрове навчальне середовище". Це мультидисциплінарне дослідження базується на психології, освіті та інформаційних технологіях, викликало великий інтерес. До зустрічі долучилися здобувачі вищої освіти освітніх програм: ОП"Психологія", здобувачі та випускники ОП"Освітні, педагогічні науки".

Ідея створення цифрового навчального середовища виникла на фоні слабкості деяких аспектів основної системи навчання, а саме практичного застосування набутих знань, відсутності психологічного супроводу та розвитку студентів у процесі навчання, а також у відведені незначної ролі креативності та творчості учасників освітнього процесу, що зводиться скоріше до заучування інформації та подальшого тестування вміння студентів відтворювати інформацію по пам'яті. Враховуючи це, важливо зауважити, що ідея цифрового навчального середовища є лише доповненням до системи оффлайн-навчання та не має на меті її змінювати. Головна її мета – впровадження функцій, що заповнять слабкі сторони наявної системи навчання та зроблять її ефективнішою.

Цифрове навчальне середовище планується реалізовувати у вигляді застосунку для смартфона.
Воно являє собою 3 функціональні блоки:
- Персональний (інформаційний простір);
- Інтерактивний (простір взаємодії);
- Психологічний (моніторинг).

На практиці це означає, що користувач, обираючи персональний блок, зможе зберігати важливу навчальну інформацію, присвоювати їй тег та з легкістю її знаходити для подальшого використання. Обираючи інтерактивний блок, користувач зможе брати участь у практичних завданнях, кейсах і т.д., розвиваючи креативне мислення як на груповому, так і на індивідуальному рівнях. Психологічний блок являє собою моніторинг певних психологічних станів, що своєю чергою надає можливість ефективно будувати взаємодію психолога та інших учасників навчального процесу для реалізації вектору психологічного супроводу, розвитку, корекції важливих особистісних якостей, що відіграють значну роль у соціальній взаємодії та подальшій трудовій діяльності.

Тож чекаємо на ідеї, рекомендації та долучення до наукового проєкту Жана Бучака усіх бажаючих.
Надсилайте їх на ці поштові скриньки:
bespartochnay@ukr.net
thetempestofemotions@gmail.com

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

23 березня 2023 року на кафедрі психології, педагогіки та філософії відбулася конференція щодо підсумків І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Як завжди, здобувачі вищої освіти ОП "Психологія", "Освітні педагогічні науки" беруть активну участь у науковій діяльності, проводячі власні дослідження на актуальну тематику.

Так, за підсумками І місце отримали Сороколат Альона (група ПС-20-1) із темою "Взаємозв'язок самооцінки та самоспівчуття у студентів" (керівник - к.психол.н. Ольга Літвінова) та Шевченко Ілля (група ОПН-22-1м) із темою "Ресурсне відновлення викладача закладу вищої освіти в процесі професійної діяльності" (керівник - д.пед.н. Лариса Герасименко). 
ІІ місце поділили між собою Клецова Ольга (група ОПН-22-1м), Бучак Жан (група ПС-19-1), Гірчук Ілона (група ПС-19-1). 
ІІІ місце члени жюрі віддали Відніченко Людмилі (група ПС-22-1м) та Полаві Ангелині (група ОПН-22-1м).

Вітаємо наших молодих науковців, які під керівництвом д.психол.н. Олега Соловйова, д.пед.н. Лариси Герасименко, к.пед.н. Олени Беспарточної та к.психол.н. Ольги Літвінової опановують компететностями щодо проведення наукових досліджень та гідно презентують їх на розсуд наукової спільноти. Далі буде...

© Copyright 2012–2024 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.