Спеціалізована вчена рада 
К 45.052.07


Захист О.В.Поддубей  2021 року

Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

10 вересня 2021 року в спеціалізованій вченій раді К45.052.07 КрНУ відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Поддубей Олени Вікторівни «Професійна підготовка дорослих у технічних університетах Італійської Республіки», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Роботу виконано на кафедрі філології та видавничої справи КрНУ імені Михайла Остроградського.

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри автоматизації та інформацційних систем КрНУ Майя Григорівна Дернова.

Офіційні опоненти:

Кристопчук Тетяна Євгенівна, доктор педагогічних наук, доцент, викладач гуманітарних дисциплін, голова циклової комісії гуманітарних дисциплін Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»;

Боярська-Хоменко Анна Володимирівна, доктор педагогічних наук, доцент, виконуючий обов’язки завідувача кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Протягом 2018–2021 років у спеціалізованій вченій раді К 45.052.07 успішно проведено захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Л.А.Олексієнко, Н.В.Попенко, О.В.Поддубей.

Захист Н.В.Попенко  2020 року19 жовтня 2020 року в спеціалізованій вченій раді К 45.052.07 КрНУ відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Попенко Наталії Володимирівни «Соціально-гуманітарна підготовка майбутніх магістрів природничих спеціальностей в умовах дистанційного навчання», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.Роботу виконано на кафедрі психології, педагогіки і філософії КрНУ імені Михайла Остроградського.

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, академік Української академії акмеології, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук, професор кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Тамара Борисівна Поясок.

Офіційні опоненти:

Осадчий Вячеслав Володимирович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і кібернетики Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, завідувач кафедри інформатики і кібернетики;

Прошкін Володимир Вадимович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри комп’ютерних наук і математики Київського університету імені Бориса Грінченка.

Захист Л.А.Олексієнко  2019 року

Наказом МОН України від 16 липня 2018 року № 775 у КрНУ імені Михайла Остроградського створено спеціалізовану вчену раду К45.052.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком до 31 грудня 2020 року.

31 травня 2019 року в спеціалізованій вченій раді К 45.052.07 КрНУ відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Олексієнко Лариси Анатоліївни «Професійна підготовка майбутніх перекладачів в університетах Австрії», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Роботу виконано на кафедрі психології, педагогіки і філософії КрНУ імені Михайла Остроградського.

Науковий керівникПоясок Тамара Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Офіційні опоненти:
Павленко Олена Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології, перекладу та професійної мовної підготовки університету митної справи та фінансів, м. Дніпро;
Мархева Оксана Євгенівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання Державного вищого навчального закладу «Криворізький державний педагогічний університет».

Виступ Олексієнко Лариси Анатоліївни
Питання членів спеціалізованої
вченої ради
Виступ Сошенко Світлани Михайлівни – вченого секретаря ради

Захист С.І.Горбаня  2018 року

30 березня 2018 року в спеціалізованій вченій раді К 45.052.07 КрНУ відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Горбаня Сергія Івановича «Формування професійної компетентності майбутніх художників сакрального живопису з використанням інноваційних технологій», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Роботу виконано у КрНУ імені Михайла Остроградського. Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Олена Іванівна Беспарточна, доцент кафедри психології, педагогіки та філософії КрНУ.

Офіційні опоненти:
Локарєва Галина Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри акторської майстерності та дизайну Запорізького національного університету;
Саприкіна Лілія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет».

Під час захисту
дисертації
Виступ професора Загірняка Михайла Васильовича – ректора КрНУ 
Члени спеціалізованої
вченої ради

Протягом 2016–2018 років у спеціалізованій вченій раді К 45.052.07 успішно проведено захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» Л.В.Саприкіної, М.І.Замелюк, Л.О.Цвіркун, С.І.Горбаня.

Захист Л.О.Цвіркун  2017 року

24 листопада 2017 року в спеціалізованій вченій раді К 45.052.07 КрНУ відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Цвіркун Людмили Олександрівни «Формування проектно-конструкторської компетентності майбутніх інженерів у процесі графічної підготовки», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Роботу виконано на кафедрі педагогіки ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет».

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Зінаїда Павлівна Бакум, в. о. завідувача кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Офіційні опоненти:

Прошкін Володимир Вадимович, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін Київського університету імені Бориса Грінченка;

Беспарточна Олена Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології, педагогіки і філософії КрНУ.

Захист М.І.Замелюк  2017 року

19 травня 2017 року в спеціалізованій вченій раді К 45.052.07 КрНУ відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Замелюк Марії Іванівни «Формування готовності майбутнього вихователя до розвитку творчого потенціалу дошкільника засобами авторської казки», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Роботу виконано на кафедрі педагогіки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Раїса Миколаївна Пріма , професор кафедри педагогіки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Офіційні опоненти:
Желанова Вікторія В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка;
Ярощук Лілія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Бердянського державного педагогічного університету.


Створення радиНаказом МОН України від 16 травня 2016 року № 515 у КрНУ імені Михайла Остроградського створено спеціалізовану вчену раду К 45.052.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком на два роки.

Склад спеціалізованої вченої ради К 45.052.07
Голова ради:
1. Поясок Тамара Борисівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
Заступник голови:
2. Герасименко Лариса Віталіївна, д.пед.н., доцент, професор кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
Вчений секретар:
3. Сошенко Світлана Михайлівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
Члени ради:
4. Беспарточна Олена Іванівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
5. Бізін Віктор Петрович, д.пед.н., професор, професор кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
6. Дернова Майя Григорівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
7. Дніпровська Тетяна Володимирівна, к.пед.н., доцент кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
8. Загірняк Михайло Васильович, д.т.н., професор, ректор, КрНУ, спеціальність 13.00.04
9. Кондрашова Ольга Володимирівна, к.пед.н., доцент кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
10. Мартиненко Марина Юріївна, к.пед.н., доцент кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
11. Москалик Геннадій Федорович, д.філос.н., професор, професор кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
12. Почтовюк Світлана Іванівна, к.пед.н., доцент кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
13. Сас Наталія Миколаївна, д.пед.н., доцент, доцент кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, спеціальність 13.00.04
14. Солошич Ірина Олександрівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
15. Сізова Ксенія Леонідівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
16. Федій Ольга Андріївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, спеціальність 13.00.04
.

Захист Л.В.Саприкіної  2016 року

Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

9 грудня 2016 року вперше у спеціалізованій вченій раді К 45.052.07 КрНУ відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Саприкіної Лілії Вікторівни «Формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів одягу у процесі вивчення фахових дисциплін», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Роботу виконано на кафедрі педагогіки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Захист Л.В.Саприкіної 2016 року

Науковий керівник – Бакум Зінаїда Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Офіційні опоненти:
Желанова Вікторія В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка;
Продан Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри дизайну Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».


© Copyright 2012–2024 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.