Міжнародна академічна мобільність


Професор Panos Vostanis та інші учасники під час проведення зустрічі

Десята зустріч з професором Panos Vostanis (Британія)

8 травня 2024 року відбулася десята зустріч з професором Panos Vostanis. За цей рік ми стали вже рідними людьми і можемо розуміти один одного навіть без перекладачів! Бо наші зустрічі завжди наповнені теплом, підтримкою, дружнім спілкуванням та професійними рекомендаціями. Зустрічі з Panos Vostanis (WACIT: World Awareness for Children in Trauma) відбуваються в рамках угоди про співпрацю між КрНУ та Університетом Лестера /University of Leicester (Велика Британія). На десятій зустрічі були присутні викладачі кафедри, випускники, здобувачів ОП"Психологія" першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів. Сьогодні ми розглядали тему "Втручання для батьків та опікунів. Зосередження на труднощах у відносинах прив'язаності".
Обговорювали питання психологічної допомоги дітям, які переживають травму прив'язності, що проявляється в емоційних та поведінкових проблемах. Як розпізнати, як допомогти не тільки дитині, а й батькам, вихователям, вчителям – ці питання стали основою для дискусії між учасниками. Особливу увагу було приділено дітям, які виховуються в умовах прийомних і патронатних сімей, говорили про культуральні відмінності в даному питанні, про роль державних інституцій та психологічній готовності щодо прийомного батьківства. Особлива вдячність Людмилі Відніченко за її досвід! Слова вдячності нашому перекладачу Давиду Потапчику, студенту кафедри перекладу КрНУ, за допомогу, підтримку і компетентність щодо психологічної термінології!   Докладніше...

Пані Дафна Шарон Максимов під час проведення вебінару

Вебінар від психологині Дафни Шарон Максимов (Ізраїль)

15 березня 2024 р. здобувачі ОП"Психологія" в рамках віртуальної академічної мобільності долучилися до вебінару від відомої психологині Дафни Шарон Максимов (Ізраїль), завдяки якої українські психологи отримали фантастичний інструмент для роботи з дитячою травмою – іграшку Хібукі та метод Хібукі-терапія. Вебінар був ініційований нашими партнерами КАФЕДРОЮ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ ДАЛІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ і безпосередньо завідувачкою кафедри, докторкою психологічних наук Юлією Сербиною. На вебінарі пані Дафна розкрила особливості проживання дітьми травмівного досвіду, поділилася історією створення терапевтичної іграшки Хібукі, яка своїми обіймами та професійною роботою психологів (Хібукі-терапевтів) врятувала вже майже 120 тисяч українських дітей. Такі знання допоможуть здобувачам освіти ознайомитися з досвідом провідних фахівців по роботі з дітьми із психологічною травмою і будуть корисні у підготовці до навчальних дисциплін "Психологія кризових та психотравмуючих ситуацій", "Дитяча психологія та патопсихологія".   Докладніше...

Доцент Ольга Літвінова, професор Panos Vostanis та інші учасники під час проведення навчального вебінару

Дев'ята зустріч із професором Panos Vostanis в рамках академічної мобільності

14 березня 2024 року в рамках співпраці КрНУ з університетом Лестера (Британія) відбулася вже дев'ята зустріч професора Panos Vostanis (Британія) із викладачами кафедри ППФ, практичними психологами Кременчука, випускниками та здобувачами ОП"Психологія" в рамках віртуальної академічної мобільності. Завідувачка кафедри Ольга Літвінова відзначає важливість цих зустрічей для підтримки українських психологів під час війни та набуття знань щодо міжнародного досвіду психологічної роботи з дітьми. Зустріч було присвячено темі роботи з батьками, роботі психологів із психологічної підтримці батьків, особливостей їхнього залучення та втручання. Професор Panos Vostanis залучав учасників до дискусії щодо ролі батьків в підтримці психічного здоров'я дітей, особливо в умовах війни, коли й самі батькі відчувають багато емоційних проблем. Учасники поділилися власним досвідом проведення психоедукаційних заходів з батьками, із труднощами, з якими стикаються у своїй роботі. Рекомендації від Panos Vostanis і професійна атмосфера будуть корисними студентам в опануванні навчальних курсів "Дитяча психологія та патопсихологія", "Психологія дитячо-батьківських відносин", "Психологічна допомога дитині в переживанні травмівного досвіду". Дякуємо нашим британським колегам та нашому перекладачеві Давіду Потапчику за підтримку та допомогу.   Докладніше...


Учасники восьмого вебінару під час роботи

Восьма зустріч із серії вебінарів від професора Паноса Востаніса

14 лютого на кафедрі ППФ відбулася восьма зустріч із серії вебінарів від професора Паноса Востаніса (Британія) в рамках віртуальної академічної мобільності за підтримки Університету Лестера (Британія). На цю зустріч були запрошені здобувачі та викладачі КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ ДАЛІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ в рамках співпраці двох кафедр.
Панос Востаніс присвятив цей вебінар темі "Вплив травми та відносини прив'язаності". Учасники обговорили вплив раннього дитячого досвіду взаємодії з батьками на подальший емоційний та поведінковий розвиток дитини, розглянули особливості розвитку дітей, які були позбавлені батьківської любові та підтримки. Завідувачка кафедри психології, педагогіки та філософії Ольга Літвінова, випускниця ОП"Психологія" Людмила Відніченко поділилися власним досвідом психологічної допомоги дітям з різним досвідом травми прив'язаності. Такі зустрічі дають можливість здобувачам освіти опанувати досвідом зарубіжних фахівців з надання психологічної допомоги дітям, які переживають травмівний
досвід, а також поділитися власними напрацюваннями.   Докладніше...

Доцент Ольга Літвінова, професор Panos Vostanis та інші учасники під час проведення навчального вебінару

Психологічний супровід дітей в навчальних закладах – черговий вебінар від професора Panos Vostanis

22 листопада 2023 року відбувся черговий вебінар з професором Panos Vostanis (Британія), на тему "Психологічне втручання в навчальних закладах. Підтримка дітей та систем". На зустрічі були присутні здобувачі ОП"Психологія" другого (магістерського) рівня, випускники даної ОП, практичні психологи Кременчука. Запропонована Паносом Востанісом тема торкається проблемних питань, що сьогодні спостерігаються у школі з боку вчителів, дітей, батьків. Говорили про роль шкільного психолога в підтримці психічного здоров'я усіх учасників освітьного процесу, роль батьків та вчителів. Взаємодія з зарубіжними професіоналами-практиками відбувається за програмами віртуальної академічної мобільності, які впроваджуються кафедрою психології, педагогіки та філософії за підтримки Університету Лестера (Британія) в рамках спіпраці з Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського. Як завжди, щира вдячність Давіду Потапчику і кафедрі перекладу КрНУ за допомогу та професійний переклад.   Докладніше...

Професор Олег Соловйов із учасниками під час проведення міжнародної конференції

Участь професора Олега Соловйова в міжнародній конференції з психофізіології в Майамі 

Професор кафедри психології, педагогіки та філософії доктор психологічних наук Олег Володимирович Соловйов є активним учасником міжнародних конференцій щодо дослідження мозку. За останній час О.Соловйов взяв участь в онлайн-семінарах по проблемі «Мозок та свідомість» в США (Стенфордській університет), в Німеччині (Мюнхен).
15-17 вересня 2023 р. О. Соловйов взяв участь в онлайн-конференції «Neurology World Conference» (Miami, Florida, USA).

Професор О.Соловйов своєю участю в міжнародних заходах демонструє, що в Україні, зокрема в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського є вчені, які досліджують таємниці мозку, як носія нашої психіки, і дають можливість нашим здобувачам вищої освіти спеціальності "Психологія" знати основні тренди в дослідженні мозку.   Докладніше...

Міжнародне стажування завідувачки кафедри

Із 7 серпня по 15 вересня 2023 року в.о.завідувача кафедри, к. психол. н., доцент Ольга Літвінова взяла участь у міжнародному онлайн-стажуванні за програмою «Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions, and perspectives», організованому на базі Білостоцького університету (Республіка Польща) – 180 годин (6 кредитів EКТS).
Під час стажування було розглянуто важливі теми, що стосуються проблем викладання та дослідження в сучасному університеті, а саме:
– використання результатів наукових досліджень з метою вдосконалення процесу навчання студентів;
Canva – ще це таке і як її використовувати у роботі зі студентами;
– не такий Zoom страшний – як зробити цікавішими дистанційні заняття?
креативність, емоції та психологічний комфорт у праці викладача;
– теорія і практика публічних виступів;
стипендії, стажування, гранти на дослідження – як підготувати гарну заявку;
публікація праць в престижних наукових виданнях – від ідеї до реалізації;
– підготовка дидактичних матеріалів з урахуванням студентів з особливими освітніми потребами.

Доцент Ольга Літвінова, професор Panos Vostanis та інші учасники під час проведення навчального вебінару

Проблеми тривожності та соматизації у дітей як реакції на травму –навчальний вебінар з Panos Vostanis

Продовжуємо наші навчальні вебінари з професором Паносом Востанісом, які відбуваються в рамках співпраці КрНУ та Університету Лестера (Велика Британія). 27 вересня ми зібралися обговорити проблеми тривожності та соматизації у дитини як реакцій на пережитий травматичний досвід. Панос Востаніс на наших вебінарах запрошує учасників до дискусії, на якій наші здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня ОП "Психологія", наші стейкхолдери і випускники діляться власним досвідом роботи з дітьми, практичними методами психологічної роботи з дітьми, які мають прояви тривожності, паніки, соматичні проблеми. Сьогодні розглядалися дуже важливі питання – роль батьків, вчителів у допомозі дітям, а також комплексний підхід до вирішення проблеми соматичних проявів тривоги. Ми дякуємо нашим британським колегам, шановному Паносу Востанісу за його час, знання, організацію вебінарів, які допомагають здобувачам освіти розвивати та посилювати професійні компетентності. Докладніше...

Гостьова лекція спікерок із Польщі

15 вересня 2023 р. у рамках партнерського співробітництва КрНУ імені Михайла Остроградського та WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY (м. Бидгощ, Республіка Польща) відбулась онлайн-зустріч щодо питань міжнародної співпраці. На зустріч були запрошені науково-педагогічні працівники кафедри психології, педагогіки та філософії, а також здобувачі вищої освіти ОП"Психологія" першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів та ОП"Освітні педагогічні науки" другого (магістерського) рівня. Учасники зустрічі ознайомилися з можливостями міжнародної академічної мобільності.
Спікерками Світланою Кашубою і Арменуі Сантросян були представлені Міжнародні програми «ERASMUS+» та «Европейський корпус солідарності» (для волонтерів); висвітлена діяльність центрів на базі WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY (центри інновацій, медичних послуг, соціальних послуг), які забезпечують різноманітні потреби жителів міста та регіону.
У кінці зустрічі представниками університетів-партнерів були сказані слова вдячності за співробітництво та підтримку та сподівання на подальшу плідну діяльність.   Докладніше...

Доцент Ольга Літвінова, перекладач Давид Потапчик, професор Panos Vostanis і доцент Ірина Ушакова під час проведення навчального вебінару

Четвертий навчальний вебінар за участю професора Panos Vostanis 

6 вересня відбулась чергова зустріч з нашим британським колегою Паносом Востанісом. Професор Panos Vostanis, керівник міжнародної організації по роботі з дитячою травмою (WACIT: World Awareness for Children in Trauma), в рамках угоди про співпрацю між КрНУ імені Михайла Остроградського та Університетом Лестера /University of Leicester (Великобританія), провів на базі КрНУ черговий навчальний вебінар на тему "Професійна підтримка професіоналів". Дана тема є вкрай актуальною, адже сьогодні психологи працюють з травматичним досвідом клієнтів і для того, щоб ефективно здійснювати допомогу, вони мають проходити супервізію, яка допоможе зняти "професійну провину", отримати підтримку колег-професіоналів. 

Ефективними методами підтримки є проведення консультацій, психологічної просвіти серед соціальних працівників, волонтерів, усіх тих, хто працює в системі "людина-людина" для відновлення свого психічного стану. На вебінарі здобувачі вищої освіти освітньої програми "Психологія" (групи ПС-22-1м та ПС-20-1), які вже мають психологічну практику, ділилися власним досвідом щодо методів та форм психологічної підтримки професіоналів. Цікава дискусія, практичні кейси зробили дану зустріч дуже дієвою, яка допомогла ще раз усвідомити необхідність турботи про власний психічний стан, адже коли психолог буде мати сили та ресурси, він зможе допомогти іншій людині. Дякуємо за підтримку та професійну допомогу нашим колегам з Університету Лестера та особисто професору Паносу Востанісу. Наступна зустріч буде присвячена роботі з тривожними та психосоматичними проблемами. Запрошуємо!   Докладніше...

Доцент Ольга Літвінова і професор Panos Vostanis розпочинають третій навчальний вебінар

Третій навчальний вебінар за участю професора Panos Vostanis 

Щиро дякуємо нашим колегам із Університету Лестера (Велика Британія) за допомогу та підтримку психологів Кременчука! 22 серпня в рамках угоди між КрНУ та Університетом Лестера відбувся третій навчальний вебінар за програмою, запропонованою професором Panos Vostanis, який представляє компанію WACIT (World Awareness for Children in Trauma). Тема вебінару: «Посттравматичний стресовий розлад: рівні втручання». На вебінарі були розглянуті основні симптоми ПТСР, методи втручання на рівні громади (обізнаність), на рівні конкретних груп (психоосвіта) і на рівні безпосередньої роботи з тими, хто зазнав впливу психологічної травматизації (терапевтичне втручання).

Panos Vostanis запропонував обговорення конкретних випадків роботи з дітьми, методів втручання, які використовують наші психологи в своїх закладах. Окремим питанням була проблема допомоги фахівцям, професіоналам, які вже другий рік працюють в ситуації хронічного стресу, тож наступна зустріч буде присвячена саме емоційному вигоранню. Щира вдячність студенту кафедри перекладу КрНУ Давіду Потапчику за постійну допомогу в перекладі!   Докладніше...

Доцент Ольга Літвінова і професор Panos Vostanis під час проведення навчального вебінару

Другий навчальний вебінар за участю професора Panos Vostanis 

20 червня відбулася чергова зустріч в рамках міжнародних гостьових вебінарів від професора Panos Vostanis, представника компанії WACIT (World Awareness for Children in Trauma), які стали можливими завдяки співпраці КрНУ та університету Лестера (Великобританія). На зустрічі пан Panos Vostanis, гарант ОП"Психологія" Ольга Літвінова, здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня, випускники ОП "Психологія" та психологи-практики Кременчука, наші стейкхолдери, обговорювали питання взаємозв'язку дитячої травми з різними факторами ризику, що впливають на психічне здоров'я дитини.

Panos Vostanis, на основі власного багаторічного досвіду роботи з дітьми в різних куточках світу наголосив, що у роботі з дитиною важливим для психолога є три питання: 1) Ми повинні зібрати повну історію дитини; 2) Чому проблема із психічним здоров'ям дитини стала актуальною саме зараз? 3) Чому ця проблема й досі присутня? 
Наприкінці зустрічі було розглянуто питання резилієнтності дітей та можливостей її розвитку.   Докладніше...

Професор Тамара Поясок і доцент Олена Беспарточна під час стажування у м. Гливи́це (Польща)

Участь у International Staff Training Week 2023

Протягом 12–16 червня 2023 року, в межах програми академічної мобільності та з метою підвищення кваліфікації науково-педагогічні працівники університету, серед яких викладачі кафедри – декан ФПГіСН проф. Тамара Поясок, керівник центру акредитації та ліцензування доц. Олена Беспарточна, взяли участь у International Staff Training Week 2023 (Міжнародний тиждень підготовки персоналу 2023). Тренінг проходив на базі Сілезького технологічного університету (м. Гливи́це, Польща) та зібрав учасників з Польщі, України, Албанії, Боснії і Герцеговини, Німеччини, Бельгії, Великобританії, Австралії, Казахстану, Грузії, Мозамбіку, Швеції, Франції та Японії.

Головною темою цьогорічного Міжнародного тижня підготовки персоналу була «Стійка співпраця в суспільстві, що швидко змінюється». Учасники досліджували та обговорювали приклади сталого міжнародного співробітництва через призму важливих тем:
     - освіта для сталого розвитку;
     - спільне вирішення проблем;
     - онлайн-навчання: персональні навчальні мережі, телеспівпраця; англійська для наукових досліджень та ділового спілкування; стратегії розвитку проєктів.
Для учасників заходу була організована екскурсія по навчально-науковим корпусам університету.   Докладніше...


                         Професор 
Panos Vostanis і члени експертної групи під час проведення вебінару

Перший вебінар за програмою професора Panos Vostanis

В рамках співпраці КрНУ імені Михайла Остроградського та університету Лестера (University of Leicester) 24 травня 2023 року відбувся перший навчальний вебінар із серії навчальної програми, запропонованої професором Panos Vostanis, який представляє компанію WACIT (World Awareness for Children in Trauma). За попередніми перемовинами гаранта ОП «Психологія», к.психол.н., доцента Ольги Літвінової та професора Panos Vostanis була створена експертна група, до якої увійшли фахівці кафедри ППФ, здобувачі ОП «Психологія» другого (магістерського) рівня, що вже працюють практичними психологами в школах, а також провідні психологи Кременчука, з якими співпрацює кафедра.

Викладачі та здобувачі освіти у мультимедійній аудиторії

На вебінарі були розглянуті питання психічного здоров’я дітей, його критерії, культурні особливості, а також особливості реагування дітей різного віку на травматичні події. Розглядаючи конкретні практичні кейси, учасники зустрічі змогли розглянути напрями психологічної допомоги дитині, яка може мати проблеми в емоційній сфері, сфері соціальних відносин, поведінці тощо.

Дискусію було присвячено й питанням професійної стигматизації в готовності громадян звертатися до психологічної та психіатричної допомоги. Досвід британських колег може покращити процес надання психологічної допомоги дітям та підліткам в сучасних українських реаліях. Щиро дякуємо Давіду Потапчику, здобувачу вищої освіти спеціальності "Переклад" кафедри перекладу КрНУ за якісний переклад та допомогу.   Докладніше...

Участь студентки групи ПС-20-1 Альони Сороколат у Flying University for Ukrainian Students

19 травня для здобувачів ОП"Психологія" відбувся захід до Дня Науки, на якому здобувачка вищої освіти групи ПС-20-1 Альона Сороколат презентувала результати проходження віртуальної академічної мобільності. Альона пройшла відбір і була запрошена на курс "Антропологія медицини" від Adriana Petryna, Professor of Anthropology Director, MD-PhD Program in Anthropology University of Pennsylvania.
Із 1 по 5 травня Альона відвідувала лекції, працювала в мінігрупах, брала участь в панельних дискусіях, а згодом підготувала змістовну презентацію, інтерактивні завдання на основі матеріалів, отриманих під час свого навчання. 19 травня Альона представила дві доповіді: 1)Постановка антропологічних питань про медицину, мораль та зцілення; 2)Наукова етика та біологічні істини під час кризи (на підставі досліджень щодо Чорнобильської катастрофи).
Участникам зустрічі було запропоновано взяти участь в дискусіях щодо проведення генетичних досліджень, ролі особистості лікаря в процесі постановки діагноза та в процесі одужання пацієнта. Йшлося про психологічні наслідки Чорнобильської трагедії для психологічного здоров'я українців та безліч викликів, що стоять перед українською психологічною наукою. Також розглядалося питання щодо культури та етики міжособистісної взаємодії пацієнта та медичного працівника, психолога та клієнта.   Докладніше...

Професор Panos Vostanis і викладачі кафедри під час зустрічі у форматі ZOOM-конференції

Зустріч із професором Panos Vostanis

1 травня 2023 року за ініціативи гаранта ОП«Психологія» к.психол.н. Ольги Літвінової викладачі кафедри, наші роботодавці, професіонали-практики наші випускники, долучилися до зустрічі з психологом, психіатром, професором Panos Vostanis, який є засновником World Awareness for Children in Trauma (WACIT) Community Interest Company.
Професор Panos Vostanis презентував програму допомоги для психологів Кременчука, які здійснюють роботу з дітьми щодо подолання травми війни. Метою програми є теоретична та практична підготовка наших викладачів, студентів, випускників, наших стейкхолдерів ефективним стратегіям роботи з дитячою та підлітковою травмою. Така можливість для міжнародної академічної та професійної мобільності буде важливим кроком на шляху побудови ефективної психологічної допомоги дітям, які проживають травматичний досвід війни.  Докладніше...

Міжнародні вебінари

28 березня та 4 квітня 2023 року здобувачі спеціальності "Психологія" першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня долучилися до серії міжнародних вебінарів (Україна – Польща – Ізраїль) на тему "Психологічне здоров'я особистості в умовах війни і повоєнний час". Студенти мали можливість ознайомитися з темою "Дитяча травма війни: індикатори та умови подолання. Хібукі-терапія як засіб підтримки та відновлення психологічного здоров'я". Спікеркою виступила Дафна Максимов-Шарон – освітній психолог, міжнародний експерт з роботи з травмою та посттравмою у дітей та підлітків.

Пані Дафна демонструє іграшку Хібукі

Завдяки пані Дафні метод Хібукі-терапія шириться Україною – відбувається навчання психологів, педагогів, лікарів по роботі з терапевтичною іграшкою Хібукі, виготовлення Хібукі тепер і назавжди на фабриці в Дніпрі, типографія із Львова виготовляє книжки про Хібукі, а головне – більше шости тисяч українських дітей отримали свого Хібукі – друга, який допомогає проживати травмівний досвід. На вебінарі студенти могли почути від пані Дафни про особливості проживання травмівного досвіду дітьми різного віку, про особливості терапевтичної іграшки Хібукі, про роботу психолога з дітьми через Хібукі. Хібукі – іграшка із святої землі Ізраїлю відкрила свої обійми нашим дітям! Слід зазначити, що к.психол.н., доцент кафедри Ольга Літвінова пройшла навчання із Хібукі-терапії, а здобувачі ОП "Психологія" другого (магістреського) рівня Володимир Славунік та Віра Старик пройшли навчання за програмою Хібукі-школа. Чекаємо на сертифікацію!   Докладніше...

Доцент кафедри ППФ С.М.Сошенко, викладачі КрНУ О.В.Ченчева і Е.С.Клімов з іншими учасниками програми ERASMUS+

Академічна мобільність учасників освітнього процесу кафедри

З метою реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу КрНУ у жовтні 2021 року професор кафедри психології, педагогіки та філософії Г.Ф.Москалик, доцент кафедри, директор Центру підвищення кваліфікації та професійної адаптації С.М.Сошенко взяли участь у Міжнародному тижні навчання персоналу в Університеті Економіки м.Бидгощ (Польща) в рамках програми академічної мобільності Erasmus+.

Доцент Світлана Сошенко і професор Геннадій Москалик під час навчання в Бидгощі

Програма навчання

У програмі навчання розглянуто перспективи співпраці з Університетом підприємництва (найбільшим недержавним університетом південної Польщі) щодо обміну професорсько-викладацьким складом (програма Visiting Professor), участі в міжнародних проєктах, подвійного дипломування на рівні бакалаврату і магістратури, програм навчання для молодших спеціалістів, можливість участі у літніх школах, стажуваннях, практиках.

Щиро вдячні нашим партнерам за можливість в черговий раз долучитися викладачам та студентам кафедр до міжнародної наукової співпраці!

5 жовтня 2021 року відбулися Національні Заходи до Всесвітнього дня психічного здоров'я (Mental Health: Global Challenges of XXI Century)

Вебінар за участю Ольги Літвінової

Під керівництвом директора з особливих доручень Світової Федерації психічного здоров'я Віктора Вуса на онлайн-платформі StreamYard було проведено відкритий вебінар, де розкривалися питання налагодження діалогу між суспільством та державою шляхом проведення соціально-просвітницьких заходів, спрямованих на подолання порушень благополуччя людини, громади та держави (питання домашнього та гендерного насилля, стигматизації, прав та здоров'я дітей, підлітків, батьків тощо). Доцент кафедри О.В.Літвінова підготувала доповідь на тему «Психічне здоров’я сучасної української молоді».

Документи про закордонне стажування


Сертифікат про міжнародне стажування dComFra в Каунасі (Литва, 2023 р.)


Сертифікат про міжнародне стажування dComFra в Каунасі (Литва, 2023 р.)


Сертифікат про міжнародне стажування dComFra в Каунасі (Литва, 2023 р.)


Сертифікат про міжнародне стажування dComFra в Каунасі (Литва, 2023 р.)


Сертифікат про міжнародне стажування dComFra в Каунасі (Литва, 2023 р.)


Сертифікат про міжнародне стажування dComFra в Каунасі (Литва, 2023 р.)


Сертифікат про міжнародне стажування dComFra в Каунасі (Литва, 2023 р.)


Сертифікат про міжнародне стажування dComFra в Каунасі (Литва, 2023 р.)


Сертифікат про міжнародне стажування dComFra в Каунасі (Литва, 2023 р.)


Сертифікат про міжнародне стажування dComFra в Каунасі (Литва, 2023 р.)


Сертифікат про міжнародне стажування dComFra в Каунасі (Литва, 2023 р.)


Сертифікат про міжнародне підвищення кваліфікації в Білостоцькому університеті (Польща)


Сертифікат Т. Поясок про міжнародне стажування в Сілезькому технологічному університеті (Польща, 2023 р.)


Сертифікат О. Беспарточної про міжнародне стажування в Сілезькому технологічному університеті (Польща, 2023 р.)

Сертифікат Т. Поясок про міжнародне стажування dComFra в Каунасі (Литва, 2022 р.)

Сертифікат О. Беспарточної про міжнародне стажування dComFra в Каунасі (Литва, 2022 р.)

Сертифікат Л. Герасименко про міжнародне стажування dComFra в Каунасі (Литва, 2022 р.)

Сертифікат С. Парафило про міжнародне стажування dComFra в Каунасі (Литва, 2022 р.)

Сертифікат К. Малишенко про міжнародне стажування dComFra в Каунасі (Литва, 2022 р.)

Сертифікат І. Гірчук про міжнародне стажування dComFra в Каунасі (Литва, 2022 р.)

Сертифікат А. Гайкової про міжнародне стажування dComFra в Каунасі (Литва, 2022 р.)

Диплом С.М.Сошенко про міжнародне стажування в Університеті економіки в Бидгощі (Польща, 2021 р.)

Додаток до диплому С.М.Сошенко про стажування в Університеті економіки в Бидгощі (Польща, 2021 р.) 

Міжнародний сертифікат про стажування Л.В.Герасименко (2021 р.)

Диплом Т.Б.Поясок про міжнародне стажування в Університеті економіки в Бидгощі (Польща, 2018 р.) 

Диплом О.І.Беспарточної про міжнародне стажування в Університеті економіки
в Бидгощі (Польща, 2018 р.)
 

Сертифікат Т.Б.Поясок про міжнародне стажування в м. Краків (Польща, 2017 р.)

Сертифікат О.І.Беспарточної про міжнародне стажування в м. Краків (Польща, 2017 р.) 

Сертифікат Л.В.Герасименко про міжнародне стажування в м. Краків (Польща, 2017 р.)  

© Copyright 2012–2024 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.