Випускники


Відеопрезентація випускників спеціальності 053 Психологія

У ролику-відеодайджесті йдеться про випусників кафедри, які працюють за фахом практичними психологами, соціальними та корекційними педагогами, спеціалістами з розвитку персоналу в різних навчальних, соціальних та комерційних закладах Кременчука і міст Полтавської області. Роботодавці стоять у черзі за нашими випускниками!

Відгуки про професійну підготовку випускників ОП"Психологія" (магістр)

Випускники спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Гайкова Анна Романівна – асистент кафедри лінгводидактики та журналістики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Сфера наукових інтересів: комунікативна лінгвістика, іноземна мова, мова медіа, публіцистичний дискурс іноземної мови, методика викладання іноземних мов.

2022 року здобула ступінь магістра за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» та отримала диплом з відзнакою.

Зімен Леся Григорівна – викладач 1 категорії Кременчуцького медичного коледжу імені В.І.Литвиненка.

2022 року здобула ступінь магістра в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

Яковенко Ярослава Юріївна – доктор філософії за спеціальністю 051«Економіка», викладач кафедри економіки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

2020 року здобула ступінь магістра за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

Волкова Юлія Вікторівна – завідувачка кафедри медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор.

2018 року закінчила Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

Бабарика Марина Павлівна – заступник директора з навчальної роботи Політехнічного коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

2017 року здобула ступінь магістра за спеціальностю 011 «Педагогіка вищої школи».

Костенко Оксана Василівна – спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач Вищого професійного училища №7 м. Кременчук Полтавської області, завідувачка науково-практичної лабораторії з підготовки обліковців з реєстрації бухгалтерських даних; аспірант третього освітньо-наукового рівня (доктор філософії) за спеціальністю 015 Професійна освіта Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Автор понад 10 статей в наукових фахових виданнях, матеріали міжнародних конференцій. 3-х разовий переможець обласного конкурсу «Мультимедійний простір профільної освіти». 2-х разовий переможець всеукраїнського конкурсу на кращий електронний освітній ресурс «Планета ІТ».

2017 року здобула ступінь магістра за спеціальностю 011 «Педагогіка вищої школи».

Бурдукова Олена Анатоліївна – завідувачка гірничо-електромеханічного відділення Політехнічного коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

2017 року здобула ступінь магістра за спеціальностю 011 «Науки про освіту».

Стадниченко Оксана Федорівна – заступник начальника з виховної роботи Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради.

2016 року закінчила Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського за спеціальністю 011 «Педагогіка вищої школи» та отримала диплом з відзнакою.

Богомаз Ольга Анатоліївна – викладач Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка. Голова циклової комісії природничих дисциплін Кременчуцького педагогічного коледжу імені А. С. Макаренка.

2016 року закінчила Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського за спеціальністю 011 «Педагогіка вищої школи» та отримала диплом з відзнакою.

Захист магістерських випускних робіт

Наприкінці кожного календарного року на кафедрі педагогіки, психології та філософії відбувається захист магістерських випускних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки» і 053 «Психологія».

Роботи наших магістрантів презентують актуальні теми сьогодення:
– формування фахових компетенцій засобами бізнес-симуляцій,
– цифрова та громадянська компетентність, 
– іншомовна мовленнєва компетенція, 
– організація дуальної освіти,
– креативність,
– готовність до роботи в умовах інклюзивної освіти,
– педагогічний артистизм тощо.
Пишаємося нашими молодими, сучасними та допитливими фахівцями та бажаємо всім нашим випускникам успіхів в досягненні поставлених ними професійних цілей. Докладніше...

© Copyright 2012–2024 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.