Нормативна документація


  • Документація навчального відділу КрНУ щодо практичної підготовки. Переглянути

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти
ОП «Освітні, педагогічні науки»

  • Приклад звіту з науково-педагогічної практики. Переглянути
  • Приклад презентації до захисту звіту з науково-педагогічної практики. Переглянути

© Copyright 2012–2024 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.