ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 053 «Психологія», галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки


Методичне забезпечення


 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (МВ щодо СР і ПР). Переглянути
 • Кваліфікаційна робота (МВ щодо виконання). Переглянути
 • Методика викладання психології в закладах вищої освіти (МВ щодо СР і СЗ). Переглянути
 • Методика та організація наукових досліджень у галузі психології (МВ щодо СР). Переглянути
 • Методика та організація наукових досліджень у галузі психології (МВ щодо ПЗ)Переглянути
 • Науково-педагогічна практика (МВ щодо організації та проходження). Переглянути
 • Основи групової психокорекції (МВ щодо СР, СЗ і ПЗ). Переглянути
 • Основи психосоматики (МВ щодо СР і СЗ). Переглянути
 • Переддипломна практика (МВ щодо організації та проходження). Переглянути
 • Практикум з психотерапії (МВ щодо СР і ПР). Переглянути
 • Психологія кризових та психотравмуючих ситуацій. Частина 1 (МВ щодо СР, СЗ і ПР). Переглянути
 • Психологія масової поведінки (МВ щодо СР і ПР). Переглянути
 • Сучасні психологічні технології в консультуванні (МВ щодо СР, СЗ і ПР). Переглянути
 • Теоретико-методологічні проблеми психології. Модуль 1 (МВ щодо СР і СЗ). Переглянути
 • Теоретико-методологічні проблеми психології (МВ щодо курсових робіт). Переглянути
 • РЕПОЗИТАРІЙ УНІВЕРСИТЕТУ (методичне забезпечення ОП"Психологія" магістр). Переглянути
 • ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ для забезпечення навчальних дисциплін (осінній семестр). Переглянути

© Copyright 2012–2024 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.