Участь у наукових конференціях

Участь кафедри у роботі Міжнародній конференції «Чотирнадцяті Сіверянські соціально-психологічні читання»

26 квітня 2024 року викладачі кафедри і здобувачі спеціальності "Психологія" взяли участь в Міжнародній науковій конференції "Чотирнадцяті Сіверянські соціально-психологічні читання", організаторами якої була кафедра загальної, вікової та соціальної психології імені М.А.Скока Національного університету "Чернігівський колегіум імені Т.Г.Шевченка".

На пленарному засіданні учасники мали можливість заслухати цікаві доповіді на актуальну соціально-психологічну проблематику:
"Підтримуючі підходи у роботі з дітьми, які переживають травматичний стрес" (професор Завацька Л.М.);
"Доносництво як різновид політичної поведінки: історико-психологічні паралелі та сучасність" (доцент Дроздов О.Ю.);
"Самооцінні вектори українців: Я і ми, ми і влада, влада і президент" (професор Васютинський В.О.);
"Українські біженці: чи можна склеїти розбитий глечик?" (професор Кочубейник О.М.);
"Типи самоздійснення майбутніх фахівців соціономічної сфери в умовах цифрового освітнього середовища" (професор Попович І.С.) та інші.

Наша кафедра була співорганізатором конференції, на пленарному засіданні професор кафедри, д.психол.н. Олег Соловйов та доцент, к.психол.н. Ольга Літвінова виступили з доповіддю "Чи здатні "психологи страху" перевертати піраміду Маслоу догори дригом".
Також кафедра представила свої наукові доробки, підготувавши тези-доповіді - це роботи викладачів кафедри (проф. Герасименко Л.В., доц. Кущ О.С., доц. Ушакова І.М., ст.викл. Кузнєцова І.А.), так і здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів ОП"Психологія" - Юлія Вакульчук, Валентина Нагорна, Світлана Дубовик, Оксана Костенко, Наталія Черничко, Наталія Ярина, Дар'я Тригуб, Тетяна Носуль, Анастасія Лиходій, Марія Ткаченко, Ольга Кириленко, Анна Савченко, Анна Тимченко, Аміна Нішанова, Марія Копистинська.
Дякуємо організаторам за співпрацю і далі обов'язково буде!

Участь здобувачів кафедри в конференції «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»

24–25 квітня 2024 року кафедра психології, педагогіки та філософії взяла участь у ХХXI Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ) «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства» .

На пленарному засіданні гостей та учасників конференції привітали: перший проректор Володимир Никифоров, керівник науковою діяльністю студентів, аспірантів та молодих вчених Ірина Солошич, координатор програми Erasmus Jovana Kisin (Університет Educons, Сербія), студентки Янь Біцзяо та Ху Мен спеціальності «Гідрологія та інженерія водних ресурсів» і викладач Ірина Бунецька Ланчьжоуського університету (Китай).

Далі конференцію продовжила робота 15 секцій. Наші студенти та викладачі у секції «Актуальні дослідження у галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук» представили наступні доповіді:
– «Психологічні прояви тривожних станів молодших школярів та їх корекція засобами арт-терапії» (Берегова О.О., Літвінова О.В.);
– «Психологічні особливості розвитку soft skills у старшокласників в процесі профорієнтації» (Васильченко О.В., Літвінова О.В.);
– «Розвиток критичного мислення студентів засобами активного соціально-психологічного навчання» (Градов Б.Д., Білоус Р.М.);
– «Психологічні особливості емоційних станів особистості в умовах війни» (Новохатько О.В.);
– «Психологічні особливості ставлення молоді до прабатьків» (Сайко Д.Р., Літвінова О.В.);
– «Психологічні особливості прояву агресії як форми фрустрації у безробітних середнього віку» (Філатова А.Д.,
Літвінова О.В.
);
– «Психологічні особливості прояву лідерських здібностей підлітків: результати психодіагностики» (Шкурат О.Г., Літвінова О.В.);
– «Вплив складових Я-концепції на вибір стратегій поведінки підлітка в конфлікті» (Піскорська О.О., Літвінова О.В.);
– «Гендерні аспекти саморегуляції особистості підлітків: емпіричне дослідження» (Величко К.Д., Мащенко Н.І.);
– «Теоретико-методологічні основи вивчення взаємовідносин між поколіннями в родині: особливості рольової поведінки прабатьків у сім’ї» (Матвійчук Т.М., Соловйов О.В.);
– «Підлітковий вік й домашнє насильство: чинники впливу, методи протидії та запобігання» (Нагурнова Н.Д.,
Герасимчук В.В., Соловйов О.В.
);
– «Використання інтерактивних методів для вивчення англійської мови» (Резнік М.С., Беспарточна О.І.);
– «Мотиваційна сфера особистості як проблема психології управління» (Почтовюк С.І.);
– «Психологічні особливості розвитку проєктного мислення у здобувачів освіти інженерних спеціальностей»
(Пасенко А.В., Кущ О.С.);
– «Педагогічні аспекти формування екологічної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін»
(Барсакова Ю.А., Сошенко С.М.);
– «Вплив життєвого стилю на емоційну зрілість студентів» (Солошич І.О.).
Дякуємо за актуальні та ґрунтовні дослідження, бажаємо нових звершень!

Участь НПП та здобувачів ОП "Психологія" в ХVI Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства»

12 квітня 2024 року викладачі та здобувачі освітньої програми "Психологія" другого (магістерського) рівня долучилися до роботи ХVI науково-практичної конференції (з міжнародною участю) "Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства", організаторами якої виступила КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІОЛОГІЇ ДАЛІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Ми радіємо, що змогли долучитися, як співорганізатори до такого потужного заходу і представити наші наукові доробки.

На пленарному засіданні завідувачка кафедри психології, педагогіки та філософії Ольга Літвінова виступила з доповіддю "Трансформація гендерних ролей українських жінок у воєнні часи". Здобувачі ОП"Психологія" другого (магістерського) рівня Оксана Сухорук, Ольга Богдан, Владислава Коденкова представили тези-доповіді на актуальні проблеми: «Психологічні особливості готовності українських жінок до материнства у воєнних реаліях», "Психологічна підтримка дитини в ситуації втрати одного із батьків", "Психологічні особливості гендерних ролей українських жінок в умовах війни". Дякуємо організаторам за вірність традиціям, за накові дискусії та актуальні доповіді.

Участь студентів-психологів у ІІІ Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Вектори соціальної, організаційної та економічної психології»

23 лютого 2024 року завідувачка кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Ольга Літвінова та здобувачка ОП «Психологія» другого (магістерського) рівня Світлана Жуй група (ПС-23-3зм) долучилися до роботи ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції «Вектори соціальної, організаційної та економічної психології», організатором якої виступив Державний торгівельно-економічний університет, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України (Лабораторія організаційної та соціальної психології).

На конференції були цікаві доповіді психологів з Ізраїлю (А.Гершанов), Британії (Менді Боствік), які ділилися досвідом надання психологічної допомоги з подолання травмівного досвіду. Українські психологи О.Гальчинський і В.Осьодло представили доповіді, що торкалися роботи психологів в умовах війни та надання психологічної допомоги військовим та їхнім родинам. Дякуємо організаторам за можливість долучитися до потужного наукового заходу та за можливість представити власні наробки на тему "Особливості соціально-психологічної реабілітації особистості в умовах війни".

Участь студентів-психологів у ХХ Міжнародній науково-практичній конференції "Ідеї академіка В.І.Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки"

23 червня 2023 року викладачі кафедри та здобувачі вищої освіти спеціальності "Психологія" взяли участь в ювілейній,
ХХ Міжнародній науково-практичній конференції «Ідеї академіка В.І.Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки», яка відбувалася на базі КрНУ імені Михайла Остроградського.
Особливо приємною для нас, психологів, була зустріч з корифеєм психологічної думки Полтавщини, к.психол.н., почесним професором кафедри психології Полтавського національного педагогічного універистету імені В.Г.Короленка Володимиром Федоровичем Моргуном, який є давнім другом нашої кафедри!
Студентка ОП"Психологія" Альона Сороколат (група ПС-20-1) підготувала доповідь на тему "Самоспівчуття як чинник психологічного благополуччя особистості", а студентка ОП"Психологія" другого (магістерського) рівня Людмила Відніченко (група ПС-22-1м) виступила з темою "Особливості впливу материнської депривації на психічний розвиток дитини".

Доповіді були підготовлені під керівництвом доцента кафедри, к.психол.н. Ольги Літвінової. Теми, що підготували наші майбутні психологині, торкаються актуальних проблем сучасності, адже в період складних умов життя для людини важливим є турбота про себе, здатність відчувати свої емоційні стани та вчасно застосувувати навички саморегуляції.  Дослідження материнської депривації є не менш важливим, адже сьогодні ми маємо велику кількість дітей, які не відчули на собі материнського тепла, любові і мають проблеми в психічному розвитку. Теми є актуальними, перспективними, і наші студентки продовжують вивчати обрану тематику вже у розрізі підготовки емпіричних досліджень. Тож далі буде...

Участь студентів-психологів у VІІІ Усеукраїнській науково-практичній конференції

7 квітня 2023 року здобувачі освітньої програми "Психологія" взяли участь у VІІІ Усеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Соціально-психологічні технології розвитку особистості», яка була організована Херсонським державним університетом. Наші студенти - Вікторія Лобортас (група ПС-19-1), Людмила Відніченко, Оксана Лебідь, Анна Лазаренко (група ПС-22-1м) під керівництвом кандидатів психологічних наук Ольги Літвінової та Руслани Білоус підготували тези доповідей, які будуть висвітлені в збірці наукових праць, а Оксана Лебідь гідно представила результати власного дослідження під час секційного засідання. Пишаємося нашими здобувачами, які поєднують навчання та наукову діяльність.

Участь студентів у Міжнародній науковій конференції

25 листопада 2022 року викладачі кафедри та здобувачі вищої освіти спеціальностей «Психологія», «Освітні, педагогічні науки» взяли участь в Міжнародній науковій конференції «Тринадцяті Сіверянські соціально-психологічні читання», яка організована Національним університетом "Чернігівський колегіум" імені Т.Г.Шевченка, а кафедра психології, педагогіки та філософії КрНУ імені Михайла Остроградського була співорганізатором.

Науковці з Києва, Чернігова, Ніжина, Кременчука, Переяслава змогли представити свої цікаві доповіді на актуальні теми сьогодення:
- роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах війни;
- психологічне благополучия персоналу освітніх організацій в умовах війни;
- проблеми соціально-психологічної адаптації українських біженців до нових умов життя;
- соціальна підтримка дружин військовослужбовців та інші.

Участь магістрів ОП"Психологія" у Міжнародній науково-практичній конференції

24 червня 2022 року здобувачі спеціальності "Психологія" другого (магістерського) рівня групи ПС-21-1м взяли участь в роботі ХІV Міжнародної науково-практичної конференції "Тенденції розвитку сімейної психології в умовах війни та невизначеності: виклики, рішення, перспективи", яка проходила в рамках "Ольвійського форуму - 2022: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі" на базі Чорноморського національно університету імені Петра Могили (м.Миколаїв). 

Під керівництвом доцента кафедри ППФ Ольги Літвінової були підготовлені тези доповідей студентів:
"Емоційна прихильність до батьків як чинник розвитку дитини в умовах невизначеності" (Ірина Борщевська);
"Психологічна допомога дітям, позбавлених батьківської опіки" (Альона Пожарницька-Чапенко);
"Арт-терапія як допомога при невротичних розладах дітей в умовах війни" (Світлана Полєва).
Вітаємо, дівчата, з вибором актуальних тем та їх представленням на поважній конференції!

Участь викладачів і магістрів ОП"Психологія" у Міжнародній конференції

12 листопада 2021 року викладачі кафедри – кандидати психологічних наук Р.М.Білоус, О.В.Літвінова, О.В.Давидова та магістерки групи ПС-20-1м (Зігаренко Тетяна, Демьяненко Наталя та Заїченко Світлана) взяли участь у XVI Міжнародній науково-практичній конференції "Соціально-психологічні проблеми трансформації сучасного суспільства", яка ініційована кафедрою психології та соціології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м.Сєвєродонецьк). Гарний привід для співпраці та висвітлення власних наукових досліджень!

Участь викладачів кафедри і магістрів ОП"Психологія" у Міжнародній конференції

20 жовтня 2021 року в рамках VI Міжнародної науково-практичної конференції "Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства" відбулася робота секції "Психолого-педагогічні проблеми сучасного суспільства". В роботі секції взяли участь представники республіки Казахстан та восьми потужних навчальних закладів України – Київського національного університету імені Т. Шевченка, Житомирського державного університету ім. І.Франка, Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля, Національного університету "Чернігівський колегіум імені Т.Шевченка", Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка, Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" та Луцького педагогічного коледжу.

Цікаві доповіді від професорів В.Ф.Моргуна, О.Г.Лосієвської, доцентів Р.М.Білоус, О.В.Літвінової, здобувачів освіти А.Ляшко, О.Якімець, А.Гайко, С.Шпікуляк, О.Клюшніченко, В.Славуніка та інших дозволили ознайомитися з сучасними, актуальними проблемами психології, сприяли науковій дискусії та окреслили шляхи подальшої наукової співпраці.

Участь викладачів кафедри і магістрів ОП"Психологія" у Міжнародній науково-практичній конференції

30 вересня 2021 року викладачі кафедри – доценти О.В.Літвінова, Р.М.Білоус та магістри спеціальності "Психологія"Венгер Наталя та Пашковська Ганна взяли участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Соціокультурні та психологічніі виміри становлення особистості" на базі Херсонського державного університету. Конференція відбувалась на платформі ZOOM.
Було дуже приємно побачити та почути колег з різних закладів України, Узбекистану та інших країн, які представити результати власних досліджень.

Участь викладачів кафедри і магістрів ОП"Психологія" у Міжнародній науково-практичній конференції

16 вересня 2021 року в КрНУ імені Михайла Остроградського відбулося урочисте відкриття XIX Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки». Захід проходив у ДС-офісі університету, у форматі ZOOM-конференції. Цього року конференцію було присвячено 100-річчю КрНУ, 220-річчю Михайла Остроградського, чиє ім’я носить університет, та 450-річчю Кременчука. У роботі цьогорічної конференції брали участь понад півтори сотні науковців із ЗВО, підприємств і установ України, Китаю, Австрії, Польщі, Чехії, Словаччини, Словенії, Казахстану тощо.

В роботі секції "Ноосферні освіта, виховання і наука" взяли участь викладачі кафедри психології, педагогіки ті філософії Поясок Т.Б., Беспарточна О.І., Білоус Р.М., Літвінова О.В., Давидова О.В., а також здобівачі вищої освіти Валкова Л.М., Тимошенко А.О., Пономаренко О.М., Криворучко М.М., Велика Б.Ю., Демяненко Н.О., Бугайов Ю.А., Брага С.Ю., Попова Н.В., Пирог О.О., Геля С.М.


Сертифікати учасників конференцій


© Copyright 2012–2024 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.