ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 053 «Психологія», галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки


Каталог вибіркових освітніх компонент


Нормативна документація

  • Наказ від 28.06.2022 №98-1 Про затвердження Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента» навчальних планів освітніх ступенів бакалавра, магістра. Переглянути
  • Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента» навчальних планів освітніх ступенів бакалавра, магістраПереглянути
  • Заява студента про вибір навчальних дисциплінПереглянути

Дисципліни за вибором студента

  • Каталог дисциплін складової навчального плану „Навчальні дисципліни за вибором студента” освітнього ступеня магістра (для студентів, які прийняті на перший рік навчання у 2023–2024 н.р.) факультету права, гуманітарних і соціальних наук. Переглянути
  • Каталог дисциплін складової навчального плану „Навчальні дисципліни за вибором студента” освітнього ступеня магістра (для студентів, які прийняті на перший рік навчання у 2022–2023 н.р.) факультету права, гуманітарних і соціальних наукПереглянути
  • Каталог дисциплін складової навчального плану „Навчальні дисципліни за вибором студента” освітнього ступеня магістра (для студентів, які прийняті на перший рік навчання у 2021–2022 н.р.) факультету права, гуманітарних і соціальних наук. Переглянути

Анотації вибіркових навчальних дисциплін

ОПП 2023–2024 н.р.

ОПП 2022–2023 н.р.

Робочі навчальні програми

ОПП 2022–2023 н.р.

© Copyright 2012–2024 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.