ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 053 «Психологія», галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки


Робочі навчальні програми


ОПП 2023–2024 н.р.

ОПП 2022–2023 н.р.

© Copyright 2012–2024 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.