ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», галузь знань 01 Освіта


Робочі навчальні програми


 • Андрагогіка. Актуальні проблеми освіти дорослих (робоча програма). Переглянути
 • Дидактичні системи у вищій освіті (робоча програма). Переглянути
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (робоча програма). Переглянути
 • Лідерство та командоутворення (робоча програма). Переглянути
 • Менеджмент у сфері освіти (робоча програма). Переглянути
 • Медіапедагогіка та інформаційні технології в освіті (робоча програма). Переглянути
 • Методологія та методика науково-педагогічного дослідження (робоча програма). Переглянути
 • Методика викладання у закладах вищої освіти (робоча програма). Переглянути
 • Моніторинг навчальної діяльності (робоча програма). Переглянути
 • Науково-педагогічна практика (робоча програма). Переглянути
 • Педагогічна риторика та психологія ведення переговорів (робоча програма). Переглянути
 • Педагогічне спілкування (робоча програма). Переглянути
 • Психологія і педагогіка вищої школи (робоча програма). Переглянути
 • Психологія життевої траєкторії особистості (робоча програма). Переглянути
 • Сучасні освітні технології (робоча програма). Переглянути

Силабуси навчальних дисциплін


 • Андрагогіка. Актуальні проблеми освіти дорослих (силабус). Переглянути
 • Дидактичні системи у вищій освіті (силабус). Переглянути
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (силабус). Переглянути
 • Лідерство та командоутворення (силабус). Переглянути
 • Менеджмент у сфері освіти (силабус). Переглянути
 • Медіапедагогіка та інформаційні технології в освіті (силабус). Переглянути
 • Методологія та методика науково-педагогічного дослідження (силабус). Переглянути
 • Методика викладання у закладах вищої освіти (силабус). Переглянути
 • Моніторинг навчальної діяльності (силабус). Переглянути
 • Педагогічна риторика та психологія ведення переговорів (силабус). Переглянути
 • Педагогічне спілкування (силабус). Переглянути
 • Психологія і педагогіка вищої школи (силабус). Переглянути
 • Психологія життевої траєкторії особистості (силабус). Переглянути
 • Сучасні освітні технології (силабус). Переглянути

© Copyright 2012–2024 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.