ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», галузь знань 01 Освіта


Методичне забезпечення


 • Андрагогіка. Актуальні проблеми освіти дорослих (МВ щодо СР і СЗ). Переглянути
 • Медіапедагогіка та інформаційні технології в освіті (МВ щодо СЗ і ПР).
  Переглянути Ч. 1      Переглянути Ч. 2 
 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (МВ щодо СР і ПР). Переглянути
 • Кваліфікаційна робота (МВ щодо виконання). Переглянути
 • Менеджмент у сфері освіти (МВ щодо СР і СЗ). Переглянути
 • Методика викладання у закладах вищої освіти (МВ щодо СР і ПЗ). Переглянути
 • Методологія та методика науково-педагогічного дослідження (МВ щодо СР і ПР). Переглянути
 • Науково-педагогічна практика (МВ щодо оформлення звіту). Переглянути
 • Педагогічна риторика та психологія ведення переговорів (МВ щодо ПР). Переглянути
 • Педагогічне спілкування (МВ щодо СР і СЗ). Переглянути
 • Психологія життевої траєкторії особистості (МВ щодо СР і СЗ). Переглянути
 • Психологія і педагогіка вищої школи (МВ щодо СР і СЗ). Переглянути
 • Сучасні освітні технології (МВ щодо СР). Переглянути
 • Сучасні освітні технології (МВ щодо СЗ). Переглянути
 • РЕПОЗИТАРІЙ УНІВЕРСИТЕТУ (методичне забезпечення ОП"Освітні, педагогічні науки"). Переглянути

© Copyright 2012–2024 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.