ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», галузь знань 01 Освіта


Каталог вибіркових освітніх компонент


Нормативна документація

 • Наказ від 28.06.2022 №98-1 Про затвердження Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента» навчальних планів освітніх ступенів бакалавра, магістра. Переглянути
 • Положення про формування та процедуру вибору навчальних дисциплін розділу «Навчальні дисципліни за вибором студента» навчальних планів освітніх ступенів бакалавра, магістраПереглянути
 • Заява студента про вибір навчальних дисциплінПереглянути

Дисципліни за вибором студента

 • Перелік вибіркових освітніх компонентів зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки другого (магістерського) рівня вищої освіти 2021–2022 н.р.. Переглянути
 • Каталог дисциплін складової навчального плану „Навчальні дисципліни за вибором студента” освітнього ступеня магістра (для студентів, які прийняті на перший рік навчання у 2022–2023 н.р.) факультету права, гуманітарних і соціальних наукПереглянути
 • Каталог дисциплін складової навчального плану „Навчальні дисципліни за вибором студента” освітнього ступеня магістра (для студентів, які прийняті на перший рік навчання у 2021–2022 н.р.) факультету права, гуманітарних і соціальних наук. Переглянути

Анотації вибіркових навчальних дисциплін

ОПП 2023–2024 н.р.

 • Андрагогіка. Актуальні проблеми дорослих. Переглянути
 • Методика професійного вдосконалення педагога. Переглянути
 • Педагогічна риторика та психологія ведення переговорів. Переглянути
 • Планування та організація освітнього процесу у вищій школі. Переглянути
 • Психологія життевої траєкторії особистості. Переглянути

ОПП 2022–2023 н.р.

Фото консультування гарантом ОП щодо вибіркових освітніх компонент

© Copyright 2012–2024 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.