Додаток № 1 до правил прийому у 2021 році (переглянути)

Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра на базі ПЗСО.

Додаток № 2 до правил прийому у 2021 році (переглянути)

Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Додаток № 3 до правил прийому у 2021 році (переглянути)

Перелік конкурсних пропозицій, за якими здійснюється прийом для здобуття вищої освіти за освітнім ступенем магістра.

Додаток № 4 до правил прийому у 2021 році (переглянути)

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Додаток № 5 до правил прийому у 2021 році (переглянути)

Перелік конкурсних предметів та творчих конкурсів для здобуття освітнього ступеня бакалавра на базі ПЗСО.

Додаток № 6 до правил прийому у 2021 році (переглянути)

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, освітнього ступеня молодшого бакалавра.

Додаток № 8 до правил прийому у 2021 році (переглянути)

Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення.

Додаток № 10 до правил прийому у 2021 році (переглянути)

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури.

Додаток № 11 до правил прийому у 2021 році (переглянути)

Правила прийому на навчання вступників з тимчасово окупованих територій України у 2021 році.

© Copyright 2012–2022 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.