Школа юного психолога
Протягом багатьох років і донедавна на кафедрі психології, педагогіки та філософії  в межах діяльності Товариства студентів, аспірантів та молодих учених (ТСАМУ) працював науковий студентський гурток «Школа юного психолога», який займався психологічною просвітою школярів.

Основним завданням гуртка було створення простору для спілкування молоді, що цікавиться психологією.
Також завданнями Школи юного психолога були:
• допомога учасникам розібратися з власними комплексами та проблемами;
• надання знань та навичок щодо використання психологічних технік у повсякденному житті.

На зустрічах організатори (у тому числі й студенти старших курсів зі спеціальності «Психологія») проводили для учасників заняття з основ психології, надавали можливість попрактикуватися у розв'язанні конфліктів та особистісних проблем.


Робота Школи юного психолога у 2020 р.


Почати роботу Школи юного психолога у 2020 році ми вирішили з розгляду теми "Комунікативна компетентність та емоційний інтелект". Важлива тема, адже ці компетентності вкрай необхідні для сучасної людини. Учасники знайомилися один з одним, працювали в командах, презентуючи групову роботу, аналізували різні емоційні стани, намагалися відчути один одного.

Даний захід відбувся завдяки активній участі наших магістрантів - Баєва Богдана і Фощія Святослава, які в рамках науково-педагогічної практики продемонстрували отримані під час навчання навички щодо організації та проведення групової психологічної роботи з елементами тренінгу.

Фотозвіт роботи у 2020 р.


Робота Школи юного психолога у 2019–2020 рр.


Осінній сезон–2019

Вже традиційно у вересні починає робота школи юного психолога на базі кафедри психології, педагогіки та філософії. Даний формат було започатковано для популяризації психологічних знань серед школярів, випускників загальноосвітніх шкіл Кременчука, а також для проведення профорієнтаційної роботи.

Осінь 2019 року була відмічена проведенням трьох засідань роботи школи юного психолога, теми зустрічів були наступні: «Наука психологія – міфи та реальність», «Професійний вибір старшокласників: хочу, можу, потрібно», «Темперамент, характер, здібності».

До роботи школи юного психолога постійно долучаються наші магістранти, які в рамках практики проводять просвітницькі заходи, соціально-психологічні тренінги і це дає можливість опанувати професійними компетенція ми та набути практичного досвіду. Радіємо, що є діти, які прагнуть до знань, розуміють важливість психологічної культури і намагаються пізнати себе та оточуючий світ! Практичні вправи, спрямовані на розуміння власних особливостей, малювання, дискусії. На школі юного психолога не буває сумно! Долучайтесь, друзі! 

Фотозвіт роботи у 2019–2020 рр.


Робота Школи юного психолога у 2017–2018 рр.


Традиційний початок роботи школи юного психолога – 30 вересня, день, коли святкують день святих Віри, Надії та Любові – всього того, що так необхідно кожному з нас для сприйняття сьогодення!

Початок роботи було вирішено присвятити знайомству з Психологією – наукою та практичною діяльністю, яка допомагає нам усвідомити себе в цьому світі, який постійно змінюється, є непередбачуваним та різноманітним. Першу зустріч з учнями випускних класів шкіл ми назвали «Світ психології навколо мене», на якій обговорили роль психологічних знань в педагогіці, медицині, сімейних стосунках, в сфері торгівлі. Учасники проявили зацікавленість, креативність і бажання отримати психологічні знання. В роботі було використано тренінгові вправи, психодіагностичний інструментарій, а саме психогеометричний тест С. Деллінгера, а також метафоричні асоціативни карти.

Це допомогло учасникам зрозуміти свій професійний шлях, свої цілі, своє місце в соціальному середовищі.
Засідання було проведено завдяки доценту кафедри, к.психол.н. Літвіновій Ользі Володимирівні, а також магістеркам-психологам Проскурні Нелі та Писаренко Дар’ї.

28 жовтня 2017 року відбулося чергове засідання Школи юного психолога на тему "Моє професійне покликання", яке проводили доцент кафедри, к.психол.н. Р.М.Білоус та студентка-магістрантка 2 курсу навчання Писаренко Дар'я. Запропоноване учням заняття дозволило апробувати вправи з програми магістерського дослідження Писаренко Даші на тему "Розвиток професійної мотивації студентів засобами активного психологічного впливу". Школярі у сприятливій доброзичливій атмосфері розширили власні знання про світ професій, мотивацію вибору тощо. Особливу зацікавленість у школярів викликала професійна гра "Нова планета" та робота з метафоричними асоціативними картами.

Фотозвіт роботи у 2017–2018 рр.


Робота Школи юного психолога у 2016–2017 рр.


Працюємо в рамках зимньої Школи юного психолога!

Закінчилися новорічні канікули в школах і ми знову працюємо в рамках Школи Юного Психолога. 28 січня 2017 року відбулось засідання на тему «Емоції і почуття. Методи подолання негативних емоційних станів», робота була організована і проведена доцентом кафедри, к.психол.н. Літвіновою Ольгою Володимирівною. Учасники заняття отримали цікаву і важливу інформацію про світ емоцій і почуттів, які відчуває кожна людина протягом свого життя; говорили про те, що кожне базове почуття (страх, злість, радість, печаль, відраза) мають як негативні, так і позитивні наслідки прояву; розкривали причини появи тих або інших емоцій.

Під час заняття було використано активні ігри-вправи, за допомогою яких хлопці та дівчата більше узнавали один про одного, вчилися розгадувати різні емоції на основі жестів, міміки, пози; надавали один одному підтримку за допомогою обіймів; отримали практичні навички глибокого дихання, технік напруження-розслаблення для контролю свого емоційного стану.
Наприкінці заняття учасники ділилися своїми враженнями, говорили про емоції, які вони відчували протягом заняття, отже всі отримали позитивний настрій! 

Фотозвіт роботи зимньої Школи юного психолога у 2017 році

Звіт про роботу школи юного психолога на базі кафедри психології, педагогіки та філософії за осінній семестр 2016/2017 навчального року

Протягом осіннього семестру 2016 року на кафедрі психології, педагогіки та філософії відбулось три засідання Школи юного психолога, учасниками якої є учні випускних класів загальноосвітніх шкіл та гімназій м. Кременчук (№22, 5, 11, 30, 5, 20 та інших), які цікавляться проблемами сучасної психології, прагнуть навчитися краще пізнавати як себе, так і інших людей, розвивати комунікативні навички тощо.

Перше засідання відбулось 1 жовтня на тему «Психологія – наука про таємниці нашої души», на якому хлопці та дівчата дізнались про науку психологію, про предмет її вивчення, проводили вправи на знайомство, на створення доброзичливої атмосфери в групі. Було використано психогімнастичні вправи, групові дискусії, арт-терапевтичні вправи. Засідання проводили доцент кафедри, к. психол. н. Літвінова Ольга Володимирівна і студентка-магістрантка 2 курсу навчання Охрименко Вікторія.

Друге засідання було проведено 22 жовтня на тему «Все про спілкування – комунікація, взаємодія, сприйняття партнера». Для проведення засідання доцент кафедри О.В.Літвінова долучила студентів-магістрантів Кармазину Яну і Розумну Олесю, яким в рамках проходження науково-педагогічної практики потрібно було провести виховний захід. Заняття було проведено в сприятливій, доброзичливій обстановці, що дозволило учням розкрити свої комунікативні якості, навчитися краще розуміти як вербальні, так і невербальні засоби спілкування, програти певні ролі. Все це стало можливим завдяки використанню психотренінгових вправ, рольових ігор, групових дискусій, арт-технік.

Третє засідання було проведено 19 листопада на тему «Я і мій характер – методи пізнання своїх психологічних особливостей», проводила його доцент кафедри О.В.Літвінова. Учасниками було запропоновано проведення великої кількості тренінгових вправ: «Інтерв’ю з партером» – для кращого розуміння партнера по спілкуванню і представлення його всій групі; вправа «Хто Я» з використанням метафоричних асоціативних карт, психодіагностична методика «Психогеометричний тест» Делінгера та багато інших. Все це дозволили учасникам зрозуміти свої позитивні та негативні якості, визначити різні сторони свого «Я», знайти ті якості, які допомагають досягати в житті певних результатів, а які, навпаки, заважають. Наприкінці заняття учасники ділилися своїми враженнями, говорили про відчуття та емоції, які вони відчували протягом заняття, отримали практичні рекомендації. Далі буде… 

© Copyright 2012–2022 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.