Наукове Товариство студентів, аспірантів та молодих учених кафедри
На кафедрі психології, педагогіки та філософії успішно функціонує Товариство студентів, аспірантів та молодих учених (ТСАМУ), діяльність якого спрямовує Літвінова Ольга Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент.

Мета функціонування ТСАМУ – створення на кафедрі умов для максимального розкриття наукового та творчого потенціалу студентів спеціальностей 053 Психологія та 011 Освітні, педагогічні науки, розвитку в них наукового мислення і навичок науково-дослідницької роботи, популяризації спеціальностей, розвитку інноваційної діяльності.

Основні завдання ТСАМУ:
•   популяризація науково-дослідної діяльності серед студентів, аспірантів і молодих учених, залучення їх до реалізації наукових досліджень, проектів, програм (у т. ч. міжнародних), інноваційної діяльності та академічної мобільності;
•   підвищення якості наукових досліджень та проектної діяльності студентів, аспірантів і молодих учених кафедри;
•   сприяння в організації діяльності студентських наукових гуртків, лабораторій, центрів тощо;
•   участь в організації та проведенні організаційних, наукових та освітніх заходів: конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, майстер-класів, публічних лекцій та наукових читань відомих учених тощо;
•   сприяння участі студентів у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт із суспільно-гуманітарних наук та всеукраїнських олімпіадах з педагогіки та психології.

© Copyright 2012–2022 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.