Наукове Товариство студентів, аспірантів та молодих учених кафедри
На кафедрі психології, педагогіки та філософії успішно функціонує Товариство студентів, аспірантів та молодих учених (ТСАМУ), діяльність якого спрямовує Літвінова Ольга Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент.

Мета функціонування ТСАМУ – створення на кафедрі умов для максимального розкриття наукового та творчого потенціалу студентів спеціальностей 053 Психологія та 011 Освітні, педагогічні науки, розвитку в них наукового мислення і навичок науково-дослідницької роботи, популяризації спеціальностей, розвитку інноваційної діяльності.

Основні завдання ТСАМУ:
•   популяризація науково-дослідної діяльності серед студентів, аспірантів і молодих учених, залучення їх до реалізації наукових досліджень, проектів, програм (у т. ч. міжнародних), інноваційної діяльності та академічної мобільності;
•   підвищення якості наукових досліджень та проектної діяльності студентів, аспірантів і молодих учених кафедри;
•   сприяння в організації діяльності студентських наукових гуртків, лабораторій, центрів тощо;
•   участь в організації та проведенні організаційних, наукових та освітніх заходів: конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів, майстер-класів, публічних лекцій та наукових читань відомих учених тощо;
•   сприяння участі студентів у всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт із суспільно-гуманітарних наук та всеукраїнських олімпіадах з педагогіки та психології.

І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

23 березня 2023 року на кафедрі психології, педагогіки та філософії відбулася конференція щодо підсумків І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Як завжди, здобувачі вищої освіти ОП "Психологія", "Освітні педагогічні науки" беруть активну участь у науковій діяльності, проводячі власні дослідження на актуальну тематику. Так, за підсумками І місце отримали Сороколат Альона (група ПС-20-1) із темою "Взаємозв'язок самооцінки та самоспівчуття у студентів" (керівник - к.психол.н. Ольга Літвінова) та Шевченко Ілля (група ОПН-22-1м) із темою "Ресурсне відновлення викладача закладу вищої освіти в процесі професійної діяльності" (керівник - д.пед.н. Лариса Герасименко).
ІІ місце поділили між собою Кльоцова Ольга (група ОПН-22-1м), Бучак Жан (група ПС-19-1), Гірчук Ілона (група ПС-19-1).
ІІІ місце члени жюрі віддали Відніченко Людмилі (група ПС-22-1м) та Полаві Ангелині (група ОПН-22-1м). Вітаємо наших молодих науковців, які під керівництвом д.психол.н. Олега Соловйова, д.пед.н. Лариси Герасименко, к.пед.н. Олени Беспарточної та к.психол.н. Ольги Літвінової опановують компететностями щодо проведення науових досліджень та гідно презентують їх на розсуд наукової спільноти. Далі буде...

© Copyright 2012–2023 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.