Спеціалізована вчена рада 
К 45.052.07


Створення ради

Наказом МОН України від 16 травня 2016 року № 515 створено у КрНУ спеціалізовану вчену раду К 45.052.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком на два роки.


Склад спеціалізованої вченої ради К 45.052.07
Голова ради:
1. Поясок Тамара Борисівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
Заступник голови:
2. Герасименко Лариса Віталіївна, д.пед.н., доцент, професор кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
Вчений секретар:
3. Сошенко Світлана Михайлівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
Члени ради:
4. Беспарточна Олена Іванівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
5. Бізін Віктор Петрович, д.пед.н., професор, професор кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
6. Дернова Майя Григорівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
7. Дніпровська Тетяна Володимирівна, к.пед.н., доцент кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
8. Загірняк Михайло Васильович, д.т.н., професор, ректор, КрНУ, спеціальність 13.00.04
9. Кондрашова Ольга Володимирівна, к.пед.н., доцент кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
10. Мартиненко Марина Юріївна, к.пед.н., доцент кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
11. Москалик Геннадій Федорович, д.філос.н., професор, професор кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
12. Почтовюк Світлана Іванівна, к.пед.н., доцент кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
13. Сас Наталія Миколаївна, д.пед.н., доцент, доцент кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, спеціальність 13.00.04
14. Солошич Ірина Олександрівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
15. Сізова Ксенія Леонідівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри, КрНУ, спеціальність 13.00.04
16. Федій Ольга Андріївна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, спеціальність 13.00.04
.

Захист Л.В.Саприкіної  2016 року

Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

9 грудня 2016 року вперше у спеціалізованій вченій раді К 45.052.07 КрНУ відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Саприкіної Лілії Вікторівни «Формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів одягу у процесі вивчення фахових дисциплін», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Роботу виконано на кафедрі педагогіки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Захист Л.В.Саприкіної 2016 року

Науковий керівник – Бакум Зінаїда Павлівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Офіційні опоненти:
– Желанова Вікторія В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка;
– Продан Ірина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри дизайну Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».


© Copyright 2012–2021 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.