ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
2023–2024 н. р.
другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», галузь знань 01 Освіта.

Контактні особи, які приймають пропозиції
та зауваження щодо ОПП:

Поясок Тамара Борисівна
Гарант освітньої програми

Тел. (Viber): (067) 269 78 96
E-mail: poyasoktb@ukr.net
Адреса: вул. Першотравнева, 20, корпус 1
Аудиторії: 1315, 1315A

Беспарточна Олена Іванівна
Гарант освітньої програми

Тел. (Viber): (067) 798 05 39
                          (095) 747 83 86
E-mail: bespartochnay@ukr.net
Адреса: вул. Першотравнева, 20, корпус 1
Аудиторії: 1406, 1502

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
2022–2023 н. р.
другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», галузь знань 01 Освіта.

© Copyright 2012–2023 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.