ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
2022–2023 н. р.
другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», галузь знань 01 Освіта.

Контактна особа, яка приймає пропозиції
та зауваження щодо ОПП:

Беспарточна Олена Іванівна
Гарант освітньої програми

Тел. (Viber): (067) 798 05 39
                          (095) 747 83 86
E-mail: bespartochnay@ukr.net
Адреса: вул. Першотравнева, 20, корпус 1
Аудиторії: 1406, 1502

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
2021–2022 н. р.
другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», галузь знань 01 Освіта.

© Copyright 2012–2022 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.