Методичне забезпечення


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
2021–2022 н. р.
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 053 «Психологія», галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Методи діагностики та корекції у дитячому віці

Навчальна програма

Робоча
програма

Силабус


МВ щодо самостійної роботи

МВ щодо контрольної роботи

МВ щодо практичних
робіт

Психологічна служба у закладах освіти

Навчальна програма

Робоча
програма

Силабус


МВ щодо самостійної роботи

МВ щодо контрольної роботи

МВ щодо практичних
робіт

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
2021–2022 н. р.
другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 053 «Психологія», галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Основи групової психокорекції

Навчальна програма

Робоча
програма

Силабус


МВ щодо самостійної роботи

МВ щодо контрольної роботи

МВ щодо практичних
робіт

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
2021–2022 н. р.
другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», галузь знань 01 Освіта

Сучасні освітні технології

Навчальна програма

Робоча
програма

Силабус


МВ щодо самостійної роботи

МВ щодо контрольної роботи

МВ щодо практичних
робіт

© Copyright 2012–2023 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.