• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Ткач Тамара Володимирівна

Посада - професор кафедри

 

 

Освіта: Криворізький державний педагогічний інститут; 1975; математика і фізика; вчитель математики і фізики

д.психол.н., 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія(ДД №008917, 2010 р.); доцент кафедри управління навчальними закладами і педагогіки вищої школи (02ДЦ №000032, 2003 р.), «Психологічні засади проектування освітнього простору особистості»

Забезпечення дисциплін:

ОКР «Бакалавр» 

1)Кризова психологія (20) 

ОКР «Магістр» 

1) Теоретико-методологічні проблеми психології

2) Педагогічна та професійна психологія

3) Основи психосоматики

4) Психологія масової поведінки

Керівництво магістерськими роботами.

Наукові інтереси: 

1.  Psychospołeczne traumy jednostki we wspłczesnym świecie / TTkach // Актуальні проблеми психології : Зб. наук. пр. Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир : «Вид-во ЖДУ ім. І. Франка», 2016. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Випуск 41. – С. 56–64.

2.  Нейроэкономика в теории принятия решений / Т. В. Ткач //  Humanities and Social Sciencevol. XXI, 23 (1/2016).pp. 25-39.

3.  Проблема професійного стресу в зарубіжних дослідженнях Т. В. Ткач // Теоретичні і прикладні проблеми психології: Зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєредонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – № 3(38). – Том 3. – С. 317–325.

4.  Mechanizmy motywacyjne jednostki / T. Tkach// Теоретичні і прикладні проблеми психології: Зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т. ім. Володимира Даля. – Сєвєредонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 20015.– № 2(37). – Том 3. – С. 163–170.

5. Нові суб’єктні смисли сучасного освітнього простору особистості Т. В.Ткач // Актуальні проблеми психології : Зб. наук. пр. Інституту психології ім. ГСКостюка НАПН України, 2014. – Вип. 37. Том 7. С.186194.