• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Поясок Тамара Борисівна

Посада - Професор кафедри, д.пед.н., професор, академік Української академії акмеологічних наук 

 

Поясок Тамара Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, академік Української академії акмеологічних наук, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук КрНУ.

   Автор більше 150 наукових і науково-методичних праць, серед яких: 8 монографій; навчально-методичний комплекс «Психологія та педагогіка», 8 підручників і навчальних посібників, з яких 3 – з грифом Міністерства освіти і науки України. Наукові статті були опубліковані як в Україні, так і за кордоном (Чехія, Словаччина, Казахстан, Білорусь, Росія).

   Голова спеціалізованої вченої ради К 45.052.04 з проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

   Заступник головного редактора фахового видання «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Cерія «Педагогічні науки».

   Член редакційної колегії щоквартального науково-практичного електронного журналу «Інженерні та освітні технології».

   Коло наукових інтересів: педагогіка і психологія вищої школи, професійна освіта; інноваційні та інформаційні технології у навчальному процесі ВНЗ.

Google Scholar: профіль

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-2818-6524

ResearcherID: U-7618-2017