• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Моргун Володимир Федорович

Посада - Професор кафедри, к.психол.н., професор

Освіта: Московський державний університет імені М. В. Ломоносова, 1971 р.; психологія; психолог; викладач психології

к.психол.н., 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (ПС №000584, 1979 р.); професор кафедри психології (ПР№000436, 2001 р.); «Психологічні умови виховання пізнавального інтересу учнів до навчального процесу»

Забезпечення дисциплін: 

ОКР «Бакалавр»

1) Психодіагоностика

2) Психологія девіантної поведінки

ОКР «Магістр» 

1) Психологія творчості

2) Спецкурс «Інтерактивні методи навчання»

3) Тренінг ораторського мистецтва

Наукові інтереси: 

  1. Психодіагностичний супровід особистості у ситуаціях  професійного самовизначення / В. Ф. Моргун // Наука і освіта : науково-практичний журнал. Серія «Психологія». – Одеса, 2016. – №2-3. – С. 174–178.
  2. Типи і періоди розвитку особистості в умовах інтеграції та диференціації (інтедифії) освіти / В. Ф. Моргун // Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості : колект. моногр. / за ред. В. Ф. Моргуна, Л. В. Герасименко, Р. М. Білоус. – Кременчук: КрНУ имені Михайла Остроградського, 2016. – С. 178–204.
  3. Делінквентний підліток : навч. посіб. / В. Ф. Моргун, К. В. Седих,. – 2-е вид., доп. – К. : Вид. дім «Слово», 2015. – 272 с.
  4. Соотношение структурно-функциональной архитектоники образовательной системы и многомерной личности : коллективная монография // Исследования гуманитарных систем. – Вып. 3: Структуры и процессы в образовательных системах / научн. ред. и сост. А. А. Остапенко. – Краснодар : Парабеллум, 2015. – С. 66-87.
  5. Підвищення культури екзистенціальних виборів людини засобами психодіагностики / В. Ф. Моргун // Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : колективна монографія / [Боришевський М. Й., Завацька Н. Є., Карпенко З. С., Кузікова С. Б., Савчин М. В. та ін. ; відп. ред. Г.Є. Улунова]. – Суми : ВВП «Мрія», 2014. – С. 175–200.