• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Беспарточна Олена Іванівна

Посада - Доцент кафедри

 

 

Беспарточна Олена Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

   Автор більше 60 наукових і науково-методичних праць. Наукові статті були опубліковані як в Україні, так і в Казахстані, Білорусі, Росії.

   За цикл праць «Компаративне дослідження розробки Національної системи кваліфікацій» нагороджена грамотою Національної академії наук України.

   Науково-технічний редактор фахового видання «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Cерія «Педагогічні науки».

   Член редакційної колегії щоквартального науково-практичного електронного журналу «Інженерні та освітні технології».

   Член спеціалізованої вченої ради К 45.052.04 з проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

   Коло наукових інтересів: педагогіка вищої школи, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, психолого-педагогічна підготовка магістрів.

Google Scholar: профіль

ORCID ID: orcid.org/0000-0001-8210-314X

ResearcherID: U-7547-2017

E-mail: bespartochnay@mail.ru