• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Святкуємо День науки!!!

   17 травня 2017 року в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбулось святкування Дня Науки і студенти групи ПС-15-1 не могли залишити цю подію без уваги, заздалегідь готуючись до неї.

 

День науки

 

   16 травня, під керівництвом куратора групи, к.психол.н., доцента Літвінової Ольги Володимирівни було проведено практичне заняття з дисципліни «Соціальна психологія» на тему «Психологічна згуртованість в групі» з елементами арт-терапії. На заняття студенти знайомились з теоретичними підходами до проблеми згуртованості колективу, психологічними засобами формування і розвитку згуртованості. Для діагностики рівню сформованості згуртованості в групі було використано арт-терапевтичну вправу «Намалюй спільний дім», результати якого показали вміння студентів конструктивно взаємодіяти один з одним, досягати спільної мети і тому спільний дім було намальовано! Дане заняття дало можливість набути як теоретичних, так і практичних навичок взаємодії, зрозуміти важливість психологічної згуртованості колективу для емоційної задоволеності знаходження в ньому, для більш швидкого рішення поставлених завдань!

   17 травня студенти групи ПС-15-1 провели семінар-диспут на тему «Девіантність – індивідуалізм чи конформізм». Тема, яку обрали студенти для обговорення є досить актуальною в сучасних умовах розвитку нашого суспільства. Нестабільність економічного, політичного, соціального становища українського суспільства породжує ситуацію невизначеності, емоційного напруження, і як наслідок, збільшення різноманітних проявів девіантної поведінки серед молоді. Кожен із студентів виступив в ролі спеціаліста з різних видів девіантної поведінки – з делінквентної (що порушує правові норми), з аддиктивної – тобто залежної (ми мали фахівців з Інтернет-залежності, харчової залежності, спортивної, шопінг-адикції та ін.). Особливу зацікавленість викликала доповідь Фощія Святослава, який представив своє бачення психологічної складової виникнення груп в соціальних мережах «Синій кит», яка провокує підлітків на здійснення суїцидальної поведінки. Котубей Наталія представила аналіз причин виникнення нервової анорексії та нервової булімії, що пов’язані незадоволеністю власним тілом, невідповідністю нав’язаним стереотипним еталонам «краси». Кожна доповідь викликала дискусію, обговорення, запитання, і всі розуміли, що в кожному виді девіантної поведінки існує психологічна, внутрішня причина виникнення, тому потрібно знаходити ефективні заходи профілактики та корекції тих соціально-психологічних чинників, що можуть призвести до такої поведінки.

   День науки відбувся! Але наукові пошуки та дослідження продовжуються!!!

 

День науки

 

День науки

 

День науки

 

День науки

 

День науки

 

День науки