• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Товариство молодих вчених

Наукова діяльність студентів спеціальності «Психологія»

(випускаюча кафедра психології, педагогіки та філософії (ППФ))

 

Всеукраїнська студентська олімпіада за напрямом «Педагогіка»

(для студентів технічних, аграрних, вищих навчальних закладів культури)

 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.12.2012р. за №1410 (зареєстрованого у Мінюсті 27.12.2012 за № 2207/22519), Наказу Міністерства освіти і науки України про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2015/2016 навчальному році від 27.11.2015 за №1247 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського призначено базовим навчальним закладом із проведення II туру Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Педагогіка» для студентів технічних, аграрних, вищих навчальних закладів культури, яка пройшла 06–09 квітня 2016 року.

Цього року в олімпіаді взяли участь 55 студентів, які представляли 17 вищих навчальних закладів України. 

У перший день олімпіади (7 квітня) учасникам було запропоновано тести теоретичного прямування та ситуаційні задачі, які розв’язувались письмово.

Після написання теоретичної частини учасники та їх супроводжуючи, наукові керівники, відправились на екскурсію містом, де вони відвідали: набережну частину, спорткомплекс Кременчуцького національного університету                ім. М. Остроградського, місцеві парки.

У другий день (8 квітня) – відбулася практична частина, яка передбачала презентацію творчих завдань. Тематика конкурсних завдань охоплювала питання, що розглядаються у курсі «Педагогіка».

Основні показники, за якими оцінювалась повнота розкриття теми творчого завдання:
- знання теоретичного матеріалу;
- обґрунтування використовуваних методів та раціональність запропонованого - - способу розв’язання задачі;
- достатнє супроводження розрахунків графічним матеріалом та коментарями;
   При оцінці презентацій творчого завдання було визнане за необхідне враховувати також оригінальність методу розв’язання завдань.
Конкурсні завдання, запропоновані для розв’язання, були орієнтовані на студентів технічних, аграрних, вищих навчальних закладів культури ,  які вже вивчали стандартний навчальний курс «Педагогіка». Більшість студентів, які брали участь в олімпіаді, показали високий рівень підготовки.

 

   На підставі аналізу  робіт учасників, журі олімпіади вирішило визначити претендентами на переможців в особовому заліку олімпіади та нагородити:

Місце

 

Прізвище, ім’я та по-батькові студента

 

Вищий навчальний заклад

Перше

Ніколаєнко Вікторія Анатоліївна

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Друге

Арцева Єлизавета Євгенівна

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля (м.Дніпропетровськ)

Білоус Іван Олександрович

 

Українська інженерно-педагогічна академія (м.Харків)

Борунова Ілона Олегівна

Національний авіаційний університет (м.Київ)

Третє

Ілюшик Ольга Іванівна

Луцький національний технічний університет (м.Луцьк)

Купрій Аліна Віталіївна

Національна металургійна академія України (м.Дніпропетровськ)

Шафорост Аліна Вікторівна

Національний університет «Львівська політехніка» (м.Львів)

Дякуємо всім за участь та бажаємо плідного подальшого навчання.

Оргкомітет олімпіади


 

Протягом навчання в університеті, студенти беруть участь у наукових конференціях, олімпіадах,долучаються до різноманітних досліджень, тестувань. Студенти-психологи – молоді та креативні учні, які намагаються  зробити науку більш доступною та зрозумілою, а також прекрасні співаки, танцюристи, художники та актори. На кафедрі ППФ проходять засідання членів Товариства студентів, аспірантів та молодих учених (ТСАМУ). Під час засідань студенти обговорюють актуальні проблеми наукового життя, висловлюють свої думки щодо підвищення рівня залучення студентів-психологів до наукових заходів університету.

До складу Товариства студентів, аспірантів та молодих учених кафедри ППФ на 2015-2016 н. р. входять:

1.       Баєв Богдан – група ПС-15-1

2.       Бєлова Альона – група ПС-12-1

3.       Витришко Ірина – група ПС-13-1

4.       Єлфімов Максим – група ПС-14-1

5.       Зюман Ганна – група ПС-13-1

6.       Кононенко Карина – група ПС-12-1

7.       Науменко Альона – група ПС-14-1

8.       Недзельська Лілія – група ПС-15-1

9.       Ніколаєнко Вікторія – група ПС-13-1

10.     Мовчан Анастасія – група ПС-12-1  

11.     Рибальченко Анастасія – група ПС-15-1

12.     Сергієнко Ольга – група ПС-12-1

13.     Столяж Поліна – група ПС-15-1 

14.     Фощій Святослав – група ПС-15-1

15.     Шандор Кирило – група ПС-15-1

16.     Яцик Яна – група ПС-15-1.

 

Викладачами кафедри психології, педагогіки та філософії та студентами був розроблений план наукових заходів Товариства студентів, аспірантів та молодих учених на 2015/ 2016 навчальний рік:

1. Організаційне засідання Товариства студентів, аспірантів та молодих учених з залученням студентів І курсу – 10 вересня 2015 року.

2.  Збори членів Товариства студентів, аспірантів та молодих учених (1 раз на 2 місяці).

3. Участь членів Товариства студентів, аспірантів та молодих учених у наукових семінарах кафедри згідно плану роботи протягом навчального року.

4. Участь студентів у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях.

5. Проведення засідань «Школи юного психолога».

6. Участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах з педагогіки, психології, філософії.

7. Проведення ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки (квітень 2016 року).

8. Участь студентів у проведенні заходів до Дня психолога (квітень 2016 року).

9. Участь студентів у конкурсах наукових робіт.

10. Участь студентів у проведенні заходів до Дня науки.

11. Виконання науково-дослідної роботи на тему «Розробка засобів упровадження гуманістичних взаємовідносин педагогів і студентів у процесі контролю навчально-пізнавальної діяльності ( проф. Герасименко Л. В.,         старш. викл. Кузнецова І.  А.).

 

Наукове життя кафедри ППФ не обмежується лише засіданнями та обговореннями актуальних питань. На сьогодні, студенти вже мають певний досвід участі у різноманітних наукових заходах. Протягом 2014-2015 навчального року студенти-психологи отримали декілька вагомих дипломів та нагород.

Охріменко Вікторія Олександрівна (група ПС-14-1сп) отримала диплом за зайняте 2 місце у конкурсі наукових робіт у галузі «Вікова та педагогічна психологія» у м. Одеса.

 

Вікторія (крайня праворуч) не лише блискуче захистила наукову роботу, а й розширила коло знайомих-науковців. Вітаємо з перемогою!

Ніколаєнко Вікторія Анатоліївна (група ПС-13-1) була нагороджена дипломом третього ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади у галузі «Педагогіка» (м. Кременчук).

 

Стельмах Вікторія Сергіївна (група ПС-13-1) отримала диплом 2-го ступеня Всеукраїнської  студентської олімпіади у галузі «Педагогіка»               (м. Кременчук).

 

Витришко Ірина Сергіївна (група ПС-13-1) була нагороджена дипломом  за зайняте 3-е місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з напрямку «Професійна освіта» (м. Харків).

 

Ірина (четверта праворуч) познайомилася зі студентами з різних міст України та підтримує з ними дружні та наукові звя’зки.

 

Бажаємо студентам подальших наукових досягнень та перемог, все у ваших руках, успіхів! 

 

Звіт про наукову діяльність студентів спеціальності «Психологія»

План наукових заходів