• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Лабораторна база

Лабораторії та спеціалізовані кабінети

кафедри психології, педагогіки та філософії

 

з/п

Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, їх площа

Найменування навчальної дисципліни

Найменування обладнання, устаткування, їх кількість

1

Тренінгова кімната;

ауд. 1401а (54,8 м2)

Практикум з психотерапії

Спецкурс (Арт-терапія)

Тренінг ораторського мистецтва
Мультимедійний проектор, технічні засоби навчання, навчально-наукова література, методичні матеріали 

2

Лабораторія практичної психології;

ауд. 1515 (32,6 м2)

Основи Паблік Рілейшнз

Спецкурс (Психологія впливу)

Психологія масової поведінки

Психологія управління персоналом 
Комп’ютеризоване робоче місце викладача, методичні матеріали, комплекси навчально-методичного забезпечення навчального процесу 

3

Кабінет психології;

ауд. 1516 (32,4 м2

Психологічна служба

Етнопсихологія

Психологія творчості

Психологія сексуальності

Геронтопсихологія

Основи психосоматики 
Мультимедійний проектор, плакати, таблиці, стенди 

4

Кабінет суспільно-політичних наук;

ауд. 1514 (60,4 м2)

Теоретико-методологічні проблеми психології

Психологія організацій

Соціальні та політичні конфлікти

Методика та організація наукових досліджень 
Мультимедійний проектор, таблиці, стенди 

5

Кабінет педагогіки;

ауд. 1319 (44,6 м2)

Основи педагогіки та психології вищої школи

Методика викладання у вищій школі

Медіапедагогіка

Педагогічна та професійна психологія 
Мультимедійний проектор, плакати, таблиці, стенди 
6 Кабінет дипломного та курсового проектування;

ауд. 1518 (32,4 м2)

Курсові роботи з навчальних дисциплін «Методика та організація наукових досліджень», «Основи психосоматики»  Комп’ютеризовані робочі місця; довідкова література, методичні матеріали зі зразками оформлення