• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Аспіранти кафедри психології, педагогіки та філософії 2019/2020 н.р.

 

№ з/п

Науковий керівник

Аспірант

Рік навчання

1

Поясок Т. Б., д.пед.н., проф.

Литовченко В.

1

Мележик В.

1

Деркач М.

2

Зюман Г.

3

2

Герасименко Л. В., д.пед.н., проф.

Лиходій Ю.

2

Федун Д.

 

2

Дзина Н.

4

Прилипко В.

          4

Черничко Н.

          4

3

Беспарточна О. І., к.пед.н., доц.

Кірюхіна М.

2

Костенко О.

2

Ткач Л.

3

4

 

Сошенко С. М., к.пед.н., доц.

Філіпов Є.

4

  Шмельова А.

4

5

Москалик Г. Ф., д.філос.н., доц.

Бордюг Ю.

4

 

За довідками звертатися за адресою:  39614, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 21, корпус №7, ауд.7205,

тел.: 3-41-94

 

Документи подавати особисто!

1.Заява

2.Особовий листок з обліку кадрів

3.Список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності

4.Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-У

5.Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію ностріфікованого диплома

6. Дві фотокартки (розміром 3 х 4 см)

7.Письмовий висновок передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди з вступником до аспірантури

8.Типова угода про підготовку аспіранта або контракт

9.Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів)

10.Рішення вченої ради про рекомендацію до вступу в аспірантуру (якщо воно є)

11.Рекомендація ДЕК (якщо вона є)

12.Приписне свідоцтво

13.Ідентифікаційний код

14.Розписка

 

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Прийом документів до аспірантури проводиться з 1 червня поточного року.

 

З 16.05.2016 р. згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 515 створена Спеціалізована вчена рада К 45.052.07 зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Голова ради:

1. Поясок Тамара Борисівна, д.пед.н., професор, професор кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Заступник голови:

2. Герасименко Лариса Віталіївна, д.пед.н., доцент, доцент кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Вчений секретар:

3. Сошенко Світлана Михайлівна, к.пед.н., доцент кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

 

З 2014 р. засновано щорічний випуск фахового журналу «ВІСНИККРЕМЕНЧУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО. – «Серія Педагогічні науки»

Головний редактор М. В. Загірняк,член-кор. Національної академії педагогічних наук України,

д. т. н., проф.

Заступник головного редактора Т. Б. Поясок, д.пед.н., проф.

Науково-технічний редактор – О. І. Беспарточна, к. пед. н., доц.

 

Адреса редакції:

     вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської обл., Україна, 39600.

     Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, НДЧ, кім. 3210,

     т.+3805366 36217;

     Е-mail: poyasoktb@kdu.edu.ua,  visnikkrnu@kdu.edu.ua;

     website: www.kdu.edu.ua.