• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Білоус Руслана Миколаївна

Посада - Завідувач кафедри,доцент кафедри, к.психол.н., доцент

 

Освіта: 

Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

 

Рік закінчення: 2002 р.

 

Спеціальність: «Психологія»

Кваліфікація за дипломом: 

Шифр наукової спеціальності: 19.00.07

 

Назва наукової спеціальності: «Педагогічна та вікова психологія»

 

Рік присвоєння: 2010 р. (ДК № 061883).

Тема дисертації: «Психологічні особливості формування професійних намірів у старшокласників в умовах профільного навчання»

Наукові інтереси: психологія особистості, психологія професійної діяльності, вікова та педагогічна психологія.

Вчене звання: Атестат доцента 2011 р., 12ДЦ №024436.

Досвід роботи: 

2012 р. – по теперішній час – доцент кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

 

2011–2013 рр. – заступник декана факультету права, гуманітарних і соціальних наук (за сумісництвом); з 2014 р. – в.о. зав. кафедри психології, педагогіки та філософії КрНУ.

 

2010–2012 р. – доцент кафедри соціально-політичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

 

2006–2006 рр. – ст. викладач кафедри соціально-політичних наук Кременчуцького державного політехнічного університету;

 

2005–2006 рр. – ст. викладач кафедри психології Кременчуцької філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

 

2005–2006 рр. – ст. викладач кафедри психології Кременчуцької філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

 

2003–2005 рр. – ст. викладач, заступник завідувача кафедри психології Сучасного гуманітарно-економічного інституту (м. Кременчук);

2002–2003 рр. – асистент кафедри психології Кременчуцького представництва Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

Підвищення кваліфікації: 

Місце проходження: Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка.

Посвідчення № 19 про підвищення кваліфікації від 06.11.2015 р.

Забезпечення дисциплін: 

«Загальна психологія», «Практикум з загальної психології», «Педагогічна та професійна психологія», «Вікова та професійна психологія», «Основи психологічного консультування» – у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.

Стажування:

Жешувська Політехніка ім. Ігнація Лукасевича, м. Жешув «Іноваційні освітні технології: досвід впровадження в підготовку психологів та вчителів»; 25.01.2017р.

 

Інші види удосконалення професійної майстерності тощо (з отриманням сертифікату, посвідчення, інших документів): 

Участь у міжнародних науково-практичних та навчально-методичних конференціях;

Пройшла курси підвищення кваліфікації з теми «Практика психолого-педагогічної допомоги: екофасилітативний підхід» (перший і другий рівні, керівник проф., д.психол.н. Лушин П. В.; постійний учасник авторських шкіл академіка          Яценко Т. С., тренінгів, семінарів по психосоматиці та розв’язанню конфліктів.

Керівництво студентською науковою роботою: 

 

Підготовлено студентів до участі в конкурсі наукових робіт – 5 студентів, в т.ч. посіли призові місця – 4 студенти;

 

Підготовлено наукових праць зі студентами – понад 50;

Участь студентів в наукових конференціях – понад 80 студентів, з публікацією тез – 60 студентів.

Винагороди: Нагороджена почесною грамотою МОН України 2019 р.

Хоббі, улюблені заняття: Подорожі, туризм, виставки мистецтва, театр

Google Scholar: профіль

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-3524-7823

ResearcherID: U-6232-2017

E-mail: bilous_ru@mail.ru

Сертифікати

Сертифікати

Сертифікати

Посібник

Сертифікати

Сертифікати

Сертифікати

Сертифікати

Сертифікати

Сертифікати

Сертифікати

Сертифікати

Сертифікати

Сертифікати 

ResearcherID:

U-6232-2017