• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Сергієнко Валентина Василівна

Посада - Професор кафедри, к.філос.н., доцент

 

Освіта: Вища комсомольська школа при ЦК ВЛКСМ; 1977 (м. Москва); історія; викладач історії, суспільствознавства та методист комуністичного виховання; к.філос.н.;

09.00.04 – філософія (ФС №007026, 1986 р.), доцент кафедри соціально-політичних наук (ДЦ №005029, 1993 р.), «Місце і роль традицій в духовній культурі суспільства»

Забезпечення дисциплін:

ОКР «Бакалавр»

1) Логіка

ОКР «Спеціаліст»

1) Основи демократії

ОКР «Магістр» 

1) Методика та організація наукових досліджень

2) Соціально-екологічні проблеми діяльності

Тема дисертації: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»; стажування; кафедра суспільних наук, українознавства та української мови; 2011 р.; свідоцтво № 03-05/134718; «Аксіологічні проблеми сучасної науки»

Інформація про наукову діяльність:

  1. Загірняк М. В. Громадянськість студентської молоді в Україні: стан і перспективи / М. В. Загірняк, В. В. Сергієнко // Педагогіка і психологія : науково-теоретичний та інформаційний вісникНАПН України. – 2015. – №3. – С. 53–58.
  2. Національні традиції в культурі сучасного українського суспільства / В. В. Сергієнко // VІ Міжнародна науково-практична конференція «Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку регіонів» : Матеріали конференції. – Кременчук : КрНУ, 2015. – С. 8–9.
  3. Проблеми соціального пізнання в контексті постнекласичної науки / В. В. Сергієнко // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства». – Кременчук : КрНУ, 2014. – С. 22–26.
  4. К проблеме формирования экологического сознания украинского общества / В. В. Сергиенко // Екологічна безпека. – Кременчук : КрНУ, 2014. – Вип. 2/2014. – С. 31–34.
  5. Экологическая составляющая общественного сознания в Украине / В. В. Сергиенко // Экологические проблемы. Евразийское пространство ; ред кол. Садовничий В. А. и др. – М. : Издательство московского университета, 2014.– С. 160–167.