• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Герасименко Лариса Віталіївна

Посада - професор кафедри, д.пед.н., доцент

 

Герасименко Лариса Віталіївна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Автор монографії, навчального посібника, наукових статей та методичних розробок, тез доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях. У дослідницькому доробку понад 50 фахових статей у вітчизняних та міжнародних журналах, дві з яких проіндексовано в наукометричних базах WoS та Scopus. Член редколегії наукового журналу.

Експерт національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій Д 44.053.03 (Полтава), заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.04 К 45.052.04 (Кременчук).

Додаткова освіта:

Сертифікат про проходження стажування у Харківському національному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди (м. Харків) з проблем педагогіки вищої школи (2019 р.);

Сертифікат тренінгу з підготовки експертів національного агентства забезпечення якості вищої освіти (м. Кременчук, 2019);

Сертифікат тренінгу з питань забезпечення якості вищої освіти (м. Кременчук, 2018);

Сертифікат про проходження стажування у Краківський Академії Анджея Моджевського (м. Краків, Польша) з новітніх технологій у вищій школі (2017 р.);

Сертифікат тренінгу «Ресурси емоційного інтелекту у фасилітації групової дискусії»  (м. Київ, 2016).

Громадська робота:

Координатор проектів: «Роззброєння, демобілізація, реінтеграція» за підтримки шведського товариства миру й арбітражу (2016 р.), «Примирення і порозуміння в Україні» за підтримки «Інституту миру і порозуміння» Швейцарської конфедерації (2015–2016 рр.). Регіональний представник ініціативи «Подолання поляризації та вирішення конфліктів в Україні», впровадженої ГО «Інститут миру і порозуміння» (м. Київ) за підтримки «Центру гуманітарного діалогу» та Департаменту міжнародного розвитку Великої Британії (2014-2015 рр.).

Забезпечення дисциплін:

ОС Бакалавр: «Педагогіка», «Вікова та педагогічна психологія».

ОС Магістр: «Психологія і педагогіка вищої школи», «Дидактичні системи вищої освіти», «Методика професійного розвитку».

ОНС «Доктор філософії»: «Етичний кодекс ученого», «Педагогіка вищої школи». 

Керівництво випускними роботами магістрів, бакалаврів.

Коло наукових інтересів: педагогіка вищої школи, історія педагогіки, технологізація освітнього процесу.

Google Scholar: профіль

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-3725-8681

ResearcherID: U-7685-2017

E-mail: gerasimenko24@gmail.com

Сертифікат