• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Герасименко Лариса Віталіївна

Посада - доцент кафедри, д.пед.н., доцент

 

Освіта: Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка; 1992; російська мова і література; учитель російської мови і літератури

д.пед.н., 13.00.01. – загальна педагогіка та історія педагогіки (ДД №003946,2014 р.), доцент кафедри соціально-політичних наук (02ДЦ №001666, 2004 р.), «Дидактична концепція П. Каптерєва у контексті розвитку»

Тема дисертації: Захист докторської дисертації; Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди; диплом (2014 р.; ДД №003946)

Забезпечення дисциплін:

ОКР «Бакалавр»

1) Педагогічна психологія

ОКР «Магістр» 

1) Методика викладання у вищій школі

2) Основи педагогіки та психології вищої школи

3) Історія навчально-виховних систем

4) Дидактичні системи у вищій освіті

Керівництво магістерськими роботами.

Керівництво практичною підготовкою і стажуванням.

Інформація про наукову діяльність:

Вивчення проблем вітчизняної дидактики середньої і вищої школи ХІХ-ХХІ століття.

Дослідження педагогічної спадщини П. Каптерєва, І. Сікорського.

Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів засобами особистісно-орієнтованої технології, технології проектів та проблемного навчання.

Вивчення діалогового підходу в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів ВНЗ.

Формування психолого-педагогічної компетентності магістрів.

Google Scholar: профіль

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-3725-8681

ResearcherID: U-7685-2017

Сертифікат