• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Поясок Тамара Борисівна

Посада - Професор кафедри, д.пед.н., професор, академік Української академії акмеологічних наук 

 

    Поясок Тамара Борисівнадоктор педагогічних наук, професор, академік Української академії акмеологічних наук, декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

  Автор понад 120 наукових і науково-методичних праць, серед яких: 2 одноосібних монографії, 6 колективних монографій, навчально-методичний комплекс «Психологія та педагогіка», 6 підручників і навчальних посібників, з яких 3 – з грифом Міністерства освіти і науки України та співавтор 1 термінологічного словника з педагогіки вищої школи. Автор понад 100 статей в наукових фахових виданнях як України так і закордонних, у тому числі, які входять до міжнародних наукометричних баз даних відповідно «ISI Web of Science» і «Scopus», матеріали міжнародних конференцій. Науковий керівник 4-х захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня  кандидата педагогічних наук. Науковий керівник переможців Всеукраїнських олімпіад з педагогіки та професійної педагогіки.

   Голова спеціалізованої вченої ради К 45.052.04 з проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

  Член редколегій 3-х українських наукових збірників та 1 зарубіжного. Заступник головного редактора фахового видання «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Cерія «Педагогічні науки».

    Голова експертних комісій МОН України щодо проведення акредитаційних експертиз у закладах вищої освіти. Діючий експерт наукової ради МОН України фахового напряму «Педагогіка, психологія, проблеми молоді та спорту». Нагороджена грамотами та має Подяку МОН України.

    Додаткова освіта:

-          Сертифікат про проходження стажування у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро) з психолого-педагогічних засад взаємодії викладача та студента (2016 р.);

-           Сертифікат про проходження стажування у Краківський Академії Анджея Моджевського (м. Краків, Польша) з новітніх технологій у вищій школі (2017 р.);

-          Сертифікат про проходження стажування у Бидгошський вищій школі економіки (м. Бидгощ, Польша) з інноваційних методів та технологій у вищій школі (2018 р.).

 

-            Сертифікат участника Міжнародної конференції з сучасних електричних та енергетичних систем (2019 р.)

 

 

 Сертифікований учасник багатьох міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, міжвузівських науково-практичних конференцій.

     Забезпечення дисциплін:

     ОС: Магістр: «Медіапедагогіка»

     ОНС «Доктор філософії»: «Сучасні технології освітнього процесу».

     Керівництво випускними роботами магістрів.

    Коло наукових інтересів: педагогіка і психологія вищої школи, професійна освіта; інноваційні та інформаційні технології у навчальному процесі ЗВО.

Google Scholar: профіль

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-2818-6524

ResearcherID: U-7618-2017

E-mail: poyasoktb@ukr.net