• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Москалик Геннадій Федорович

Посада - Професор кафедри, д.філос.н., професор

 Освіта: Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» (м. Київ), 2009; менеджмент організацій; магістр з менеджменту організацій

д.філос.н., 09.00.10 – філософія освіти (ДД№005354,2016 р.), доцент кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук (12ДЦ №025653, 2011 р.), «Філософські засади модернізації освіти в умовах сучасного інформаційного простору»

Забезпечення дисциплін:

1) Психологія організацій

2) Соціальна психологія організацій.

3) Теоретико-методологічні  проблеми психології.

4) Управління закладами освіти

5) Філософія освіти.

6) Психологія управління.

7) Психологія юридично-правової діяльності.

Наукові інтереси: 

  1. Філософія сучасних викликів суспільства / Г. Ф. Москалик // «Гілея: науковий вісник» : зб. наук. пр. – К., 2016. – Випуск 107 (4). – С. 255–258.
  2. Знання та уміння керівника школи як показник рівня його компетентності у перші роки роботи / Г. Ф. Москалик // Імідж сучасного педагога. – 2016. – №3 (162). – С. 11–13.
  3. Безперервна освіта та сучасний інформаційний простір / Г. Ф. Москалик // Wspolpraca europejska, nr 5(5) 2015. – Warszawa. – p. 24-34.
  4. Філософська парадигма модернізації освіти в умовах інформаційно-комунікативного середовища : монографія / Г. Ф. Москалик – Кременчук : Вид-во «Християнська Зоря», 2014. – 328 с.
  5. Практика як критерій затребуваності компетенцій особистості / Г. Ф. Москалик // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – К., 2014. – Вип. 31 (44). – С. 160–169.