• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Лебединська Ганна Олександрівна

Посада - доцент кафедри, к.політ.н., доцент

 Освіта: Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Белінського, 1983; історія; вчитель історії і суспільствознавства

к.політ.н; 23.00.02 – політичні інститути та процеси (ДК №027993, 2005 р.), доцент кафедри соціально-політичних наук (12ДЦ №023701, 2010 р.); «Політико-стабілізаційна роль місцевого самоврядування в умовах суспільно-політичної трансформації сучасної України»

Забезпечення дисциплін: 

ОКР «Бакалавр» 

1) Психологія конфлікту (24)  

2)Політична психологія (26)  

ОКР «Магістр» 

1) Соціальні та політичні конфлікти

2) Основи Паблік Рілейшнз

3) Соціально-політичні і педагогічні конфлікти

Керівництво дипломними роботами.

Керівництво психодіагностичною навчальною практикою.

Наукові інтереси:

  1. National consciousness as a psychosocial factor of successful modernization of ukraine / А. Lebedynska // Наука і освіта : науково-практичний журнал. Серія «Психологія». – №2-3. – Одеса, 2016. – С. 134–137.
  2. Давидюк С. Г. Форми ненасильницького врегулювання конфліктів: психологія примирення / С. Г. Давидюк, Г. О. Лебединська // Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості : колект. моногр. / за ред. В. Ф. Моргуна, Л. В. Герасименко, Р. М. Білоус. – Кременчук : КрНУ, 2016. – С. 152–178.
  3. Національна самосвідомість як соціально-психологічний фактор успішної модернізації української держави / Г. О. Лебединська // Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства : зб. матеріалів III Всеукр. наук.-прак. конф. ( 21-22 квітня 2016 р.). – Кременчук : КрНУ, 2016. – С. 148–150.
  4. Философская сущность феномена патриотизма / Г. О. Лебединська // Ідеї академіка В. І. Вернадського та проблеми сталого розвитку регіонів : матеріали ХVI Міжнародної наук.-практ. конференції (14-15 травня 2015 р.). – Кременчук : КрНУ, 2015. – С. 26–27.
  5. Давидюк С. Г. Соціально-психологічні аспекти формування політичної нації в умовах глобалізації / С. Г. Давидюк, Г. О. Лебединська // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. – К., 2014. – Вип. 1. – С. 164–170. 

Google Scholar: профіль

ORCID ID: orcid.org/0000-0001-9320-6240