• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Професор кафедри психології, педагогіки та філософії Ткач Т. В. викладає польскою мовою в Жешувській політехніці (PolitechnikaRzeszowskaim. Ignacego Łukasiewicza) навчальні дисципліни психологія (Psychologia) – 120 годин; психологію управління (Psychologia zarządzania) – 80 годин. Професор Москалик Г. Ф. є членом редакційної колегії наукового видання «Зошити наукові ВСГ. Серія : Освіта–Родина–Суспільство» (Польща); професор Ткач Т. В. – редактором видання «Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy» (Social Inequalities and Economic Growth) (Польща, Жешувській політехнічний університет).

Професор Герасименко Л. В. є координатором проекту «Роззброєння, демобілізація, реінтеграція» за підтримки шведського товариства миру й арбітражу (2016 р.); координатором міжнародного проекту «Примирення і порозуміння в Україні» за підтримки «Інституту миру і порозуміння» Швейцарської конфедерації (2015–2016 рр.); регіональним представником ініціативи «Подолання поляризації та вирішення конфліктів в Україні», впровадженої ГО «Інститут миру і порозуміння» (м. Київ) за підтримки «Центру гуманітарного діалогу» та Департаменту міжнародного розвитку Великої Британії (2014-2015 рр.). Старший викладач Давидюк С. Г. – фасилітатор проекту «Роззброєння, демобілізація, реінтеграція» за підтримки шведського товариства миру й арбітражу (2016 р.); координатор міжнародного проекту «Примирення і порозуміння в Україні» за підтримки «Інституту миру і порозуміння» Швейцарської конфедерації (2015–2016 рр.); регіональний представник ініціативи «Подолання поляризації та вирішення конфліктів в Україні», впровадженої ГО «Інститут миру і порозуміння» (м. Київ) за підтримки «Центру гуманітарного діалогу» та Департаменту міжнародного розвитку Великої Британії (2014-2015 рр.).

Доцент Літвінова О. В. – регіональний представник міжнародного проекту «Психологічні та соціальні послуги для вимушено переміщених осіб Полтавської області» за підтримки Програми Розвитку ООН в Україні (в межах проекту «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми ВПО в Україні) та уряду Японії» (2015–2016 р.); учасник міжнародної освітньої програми «Діти та війна» (навчальна програма для тренерів) (Україна–Великобританія, 2015 р.); учасник літньої школи International summer school «Belonging, gender and religion in multicultural societies» July, 8-26, 2013 Reggio di Calabria, Italy («Гендер и религия в мультикультурных обществах: вызовы современности») (2013 р.).

Кафедра психології, педагогіки та філософії постійно підтримує зв’язок з організаціями та підприємствами, з’ясовуючи питання щодо можливого працевлаштування випускників. Університетом укладено договори про співробітництво з організаціями: ХК «АвтоКрАз», Кременчуцьким краєзнавчим музеєм, Кременчуцьким педагогічним училищем імені А. С. Макаренка, Департаментом освіти виконкому Кременчуцької міської ради. Студенти спеціальності направляються в ці організації та установи для проходження практики з можливістю подальшого працевлаштування.

Кафедра психології, педагогіки та філософії постійно підтримує зв’язок із обласними, районними, міськими відділами освіти, центрами соціальних служб для молоді та іншими організаціями регіону, з’ясовуючи питання можливого працевлаштування випускників.