• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства

 

16-17 жовтня 2019 року факультетом права, гуманітарних і соціальних наук була організована та проведена V Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства», у якій активну участь узяла кафедра психології, педагогіки та філософії. Мета науково-практичного заходу – обговорення актуальних правових, соціально-культурних та психолого-педагогічних проблем розвитку суспільства.

Read more...

СУЧАСНА ВИЩА ОСВІТА: РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

 

  1415 травня 2019 року у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського відбуласяМІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНА ВИЩА ОСВІТА: РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ», у якій активну участь взяли науково-педагогічні працівники кафедри, а також студенти спеціальностей 053 Психологія  та 011 Освітні, педагогічні науки. За результати конференції було опубліковано збірник тез з тематикою матеріалів, присвячених науковим дослідженням з педагогічної та психологічної проблематики.

Read more...

21–22 квітня 2016 р. кафедра психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського проводила ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства». 

 

Read more...

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА        

   19–20 квітня 2018 року на базі кафедри психології, педагогіки та філософії відбулася ІV МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА», на якій гідно були представлені наукові здобутки професорсько-викладацького складу кафедри, а також студентів та магістрантів спеціальностей 053 Психологія та 011 Освітні, педагогічні науки.

Read more...