• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Переваги навчання на кафедрі

«Для людини немає нічого більш цікавого ніж людина» В.Гумбольдт

 

Психолог - одна з найбільш затребуваних спеціальностей в даний час. Незважаючи на те, що ця професія вимагає повної самовіддачі, вона привертає все більше число молодих людей, адже спектр областей, де може проявити себе психолог, дуже широкий - від медицини до педагогіки. Взагалі, немає такої сфери діяльності, де не потрібні були б знання з психології. І можливо, скоро збудуться слова швейцарського психолога Жана Піаже про те, що психологія стане найяскравішою зіркою на нашому науковому небосхилі.

 

   Код та найменування спеціальності:  053 Психологія

Об’єкт діяльності випускника: Психологічні аспекти діяльності та поведінки людини і соціальних груп.

 

 

      Вид  діяльності випускника:

v  Дослідження та розробка в галузі гуманітарних та суспільних наук;

v  освіта (початкова, загальна, середня, навчання дорослих); 

v  робота з персоналом на підприємствах та в організаціях;

v  охорона здоров’я та соціальна допомога; громадська діяльність;

v  діяльність у сфері спорту; індивідуальні психологічні послуги.

 


 

      Система задач діяльності випускника:

 

v  Організація та проведення виховної роботи у школі та спеціальних закладах і установах;

v  викладання психологічних дисциплін у загальноосвітній школі та вищих навчальних закладах;

v  проведення психодіагностичного об­стеження пацієнтів;

v  розробка рекомендацій та проведення консультацій щодо професійного та соціального самовизначення особистості;

v  корекція девіантної поведінки дітей та дорослих;

v  виявлення психологічних властивостей і якостей людини при проведенні профдобору;

v  експертна оцінка стану людини та впровадження рекомендацій трудової діяльності;

v  проведення соціально-психологічної та ергономічної  експертизи на відповідність діючим нормативним вимогам;

v моніторинг соціально-психологіч­них явищ у групах та суспільстві; розробка соціально-психологічних заходів, пропагандистських, реклам­них та PR-акцій по формуванню іміджу політичних партій, їх лідерів;

v  здійснення психологічного захисту громадян у кризових ситуаціях.

     Підготовка психологів на кафедрі ППФ визначається наявністю само­стійно розроблених в університеті ряду ди­сциплін спеціалізації, авторських програ­м навчальних курсів, комплексних ме­тодик викладання, залучення до роботи фа­хівців-практиків, які мають унікальний до­свід роботи в різних галузях дослідницької та практичної роботи з оптимізації психологічного стану особистості.

    З другого курсу у студентів починається практика. Спочатку ознайомча психолого-педагогічна: студенти знайомляться зі специфікою обраної професії.

    На третьому курсі – психодіагностична навчальна практика у

    -  клініках;

    -  наркологічних центрах;

    -  установах для дітей з затримкою   

       розвитку та ін.

     На четвертому – науково-дослідна: експериментальна робота, пов’язана з дипломним проектом.

     Методики навчання студентів різнобічні, націлені на те,   щоб дати майбутнім фахівцям фундаментальні знання та гідну освіту в галузі прикладних наук.

Наші випускники готові як до наукової, так і до практичної діяльності.