• Телефон: (05366)  3-61-72
 • Пошта: kafspn@rambler.ru

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ

 

 1. Інженерна психологія
 2. Інформаційні технології в освіті
 3. Історична та етнопсихологія
 4. Історія навчально-виховних систем
 5. Історія психології
 6. Історія філософії
 7. Андрагогіка
 8. Вища освiта і Болонський процес
 9. Вступ до спеціальності
 10. Вікова психологія
 11. Геронтопсихологія
 12. Ділові комунікації
 13. Експериментальна психологія
 14. Етика і естетика
 15. Етнопсихологія
 16. Загальна психологія
 17. КРф "Загальна психологія"
 18. КРф "Методика та організація наукових досліджень"
 19. КРф "Основи психології та педагогіки вищої школи"
 20. КРф "Основи психосоматики"
 21. КРф "Педагогічний контроль у системі освіти"
 22. КРф "Психодіагностика"
 23. Клінічна психологія
 24. Логіка
 25. Медіапедагогіка
 26. Методика викладання психології
 27. Методика викладання у вищій школі
 28. Методика та організація наукових досліджень
 29. Методологічні та теоретичні проблеми психології
 30. Основи Паблік Рілейшнз
 31. Основи демографії
 32. Основи психологічного консультування
 33. Основи психології та педагогіки вищої школи
 34. Основи психосоматики
 35. Основи психотерапії
 36. Основи сексології та сексопатології
 37. Патопсихологія
 38. Педагогіка
 39. Педагогіка та психологiя вищої школи
 40. Педагогічна майстерність
 41. Педагогічна майстерність викладача вищої школи
 42. Педагогічна психологія
 43. Педагогічна та професійна психологія
 44. Педагогічний контроль у системі освіти
 45. Політична психологія
 46. Політологія
 47. Практикум з загальної психології
 48. Практикум з психотерапії
 49. Проблеми мотивізації поведінки
 50. Профорієнтація та профдобір
 51. Психодіагностика
 52. Психолого-педагогічна практика
 53. Психологічна служба
 54. Психологічний спецпрактикум по спецкурсам
 55. Психологічні основи проведення ділових ігор
 56. Психологічні проблеми спулкування
 57. Психологічні проблеми творчості
 58. Психологія
 59. Психологія (загальна, вікова та педагогічна)
 60. Психологія емоційно-вольової сфери
 61. Психологія конфлікту
 62. Психологія масової поведінки
 63. Психологія організацій
 64. Психологія праці
 65. Психологія релігії
 66. Психологія самосвідомості
 67. Психологія сексуальності
 68. Психологія спорту
 69. Психологія сім'ї
 70. Психологія творчості
 71. Психологія управління
 72. Психологія управління персоналом
 73. Релігієзнавство
 74. Риторика
 75. Системний підхід у вищий освіті
 76. Соціальна психологія
 77. Соціальна психологія организацій
 78. Соціальна робота
 79. Соціально-екологічні проблеми діяльності
 80. Соціально-політичні і педагогічні конфлікти
 81. Соціально-психологічний тренінг
 82. Соціальні і політичні конфлікти
 83. Соціологія
 84. Спецкурс "Арттерапія"
 85. Спецкурс "Психологія примирення"
 86. Спецкурс (Освітня політика)
 87. Сучасні напрями зарубіжної психології
 88. Телефонне консультування
 89. Теоретико-методологічні проблеми педагогіки
 90. Теоретико-методологічні проблеми психології
 91. Тренінг особистого росту майбутніх фахівців
 92. Управління кадрами
 93. Філософські проблеми наукового пiзнання
 94. Філософія
 95. Виробнича практика
 96. Ознайомча психолого-педагогічна практика
 97. Переддипломна практика
 98. Психодіагностична навчальна практика