• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

 

...Там де ми зустрічаємося з життєвими явищами, які представляють два аспекти, фізичний та психічний, природно виникає питання про те, у якому відношенні перебувають ці аспекти один відносно одного

 

В. Вундт

Про кафедру

 

Головним напрямком наукових пошуків кафедри є:

  • Психолого-педагогічні засади реформування організації і змісту діяльності вищої школи в Україні (теоретико-методологічний аспект). Керівник напряму д. пед. н., проф. Поясок Т. Б.; 
  • Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів. Керівник напряму д. пед. н., проф. Герасименко Л. В.;
  • Психологічна підготовка фахівця у сучасному освітньому просторі. Керівник напряму к. психол. н., доц. Білоус Р. М.

          

          

 

ЗАПРОШУЄМО ВАС НА НАВЧАННЯ!

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського єдиний державний вищий навчальний заклад IV (найвищого) рівня акредитації у Кременчуцькому реґіоні.

Приймальна комісія: корпус №2, ауд 2101 та ауд. 2102.  

Телефон (05366)  3-20-02.