• Телефон: (05366)  3-61-72
  • Пошта: kafspn@rambler.ru

Спеціальності

053 Психологія - бакалавр (денна форма навчання)

Ліцензійний обсяг: 25 чол.
Вступ за результатами ЗНО.

Завантажити OKX і ОПП Психологія - бакалавр

ОСВІТНО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА БАКАЛАВРА 2017

 

053 Психологія - магістр (денна форма навчання)

Ліцензійний обсяг: 15 чол.
Вступ за результатами фахової співбесіди.

Завантажити OKX і ОПП Психологія - магістр

Завантажити освітню програму і навчальний план

ОСВІТНО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА МАГІСТРА 2017

 

011 Освітні, педагогічні науки - магістр (денна і заочна форми навчання)

Ліцензійний обсяг: 10 чол. денна форма навчання / 10 чол. заочна форма навчання
Вступ за результатами фахової співбесіди.

Завантажити OKX і ОПП Науки про освіту - магістр

Завантажити освітню програму і навчальні плани

ОСВІТНО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА МАГІСТРА 2017

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

галузь знань: 01 Освіта

спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

кваліфікація: доктор філософії з професійної освіти