Участь у наукових конференціях


Участь у ХХ міжнародній науково-практичній конференції "Ідеї академіка В.І.Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки"

23 червня 2023 року викладачі кафедри та здобувачі вищої освіти спеціальності "Психологія" взяли участь в ювілейній,
ХХ Міжнародній науково-практичній конференції «Ідеї академіка В.І.Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки», яка відбувалася на базі КрНУ імені Михайла Остроградського.
Особливо приємною для нас, психологів, була зустріч з корифеєм психологічної думки Полтавщини, к.психол.н., почесним професором кафедри психології Полтавського національного педагогічного універистету імені В.Г.Короленка Володимиром Федоровичем Моргуном, який є давнім другом нашої кафедри!
Студентка ОП"Психологія" Альона Сороколат (група ПС-20-1) підготувала доповідь на тему "Самоспівчуття як чинник психологічного благополуччя особистості", а студентка Людмила Відніченко (група ПС-22-1м) виступила з темою "Особливості впливу материнської депривації на психічний розвиток дитини".
Доповіді були підготовлені під керівництвом доцента кафедри, к.психол.н. Ольги Літвінової. Теми, що підготували наші майбутні психологині, торкаються актуальних проблем сучасності, адже в період складних умов життя для людини важливим є турбота про себе, здатність відчувати свої емоційні стани та вчасно застосувувати навички саморегуляції.  Дослідження материнської депривації є не менш важливим, адже сьогодні ми маємо велику кількість дітей, які не відчули на собі материнського тепла, любові і мають проблеми в психічному розвитку. Теми є актуальними, перспективними, і наші студентки продовжують вивчати обрану тематику вже у розрізі підготовки емпіричних досліджень. Тож далі буде...

Участь студентів у VІІІ Усеукраїнській науково-практичній конференції

7 квітня здобувачі освітньої програми "Психологія" взяли участь у VІІІ Усеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів та студентів «Соціально-психологічні технології розвитку особистості», яка була організована Херсонським державним університетом. Наші студенти - Вікторія Лобортас (група ПС-19-1), Людмила Відніченко, Оксана Лебідь, Анна Лазаренко (група ПС-22-1м) під керівництвом кандидатів психологічних наук Ольги Літвінової та Руслани Білоус підготували тези доповідей, які будуть висвітлені в збірці наукових праць, а Оксана Лебідь гідно представила результати власного дослідження під час секційного засідання. Пишаємося нашими здобувачами, які поєднують навчання та наукову діяльність.

© Copyright 2012–2023 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.