Робочі навчальні програми


ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 053 «Психологія», галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

ОПП 2023–2024 н.р.

© Copyright 2012–2023 Кафедра психології, педагогіки та філософії. All Rights Reserved.